Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Ερώτηση Κατερίνας Παπακώστα για τις νέες Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ

Ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα τις νέες μειώσεις των συντάξεων των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) από τον επανυπολογσιμό τους.

            Η Βουλευτής αναφέρει πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον επικείμενο επανυπολογισμό των συντάξεων θα επέλθει μείωση, καθώς δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν οι απόστρατοι, αλλά οι μειωμένοι μισθοί που καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014.

            Επιπλέον, η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος να μην προσμετρούνται πια τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για τον νόμο Κατρούγκαλο, υπολογίζονται πλέον μόνον τα χρόνια για τα οποία έχουν πληρωθεί εισφορές. Σημειώνει ωστόσο, πως το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχουν εκδώσει σχετικές οδηγίες.

            Η Βουλευτής κάνει επίσης ειδική αναφορά σε όσους αποστρατεύτηκαν με 35 και άνω έτη πραγματικής υπηρεσίας και στους οποίους, κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν τα διπλά έτη υπηρεσίας, διότι τότε, αυτή η δυνατότητα δεν τους προσέφερε κάποιο όφελος. Με τον ν. 4387/2017, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, δημιουργείται όμως όφελος από την προσμέτρηση της συγκεκριμένης πενταετίας. Υπογραμμίζει μάλιστα, πως στις αρχικές πράξεις συνταξιοδότησης των εν λόγω αποστράτων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει την πενταετία, οι οποία όμως δεν λήφθηκε υπ’ όψιν στον υπολογισμό της σύνταξης.

            Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς αν για τον συνυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014 και αν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν τα διπλά συντάξιμα έτη υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. να μην λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των συνολικών συνταξίμων ετών. Ρωτά επίσης, αν θα γίνει αυτεπάγγελτα ο υπολογισμός της συντάξιμης πενταετίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ, για όσους παλαιούς συνταξιούχους με 35 και επιπλέον έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν έκαναν χρήση της ή αν θα εκδοθούν σχετικές οδηγίες. Τέλος, ζητά να ενημερωθεί πότε θα πραγματοποιηθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων των αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ.
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
   Υπουργείο Οικονομικών
   Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
   Υπουργείο Εσωτερικών
                
ΘΕΜΑ:   Νέες Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων από τον Επανυπολογισμό τους

            Δημοσιεύματα του τύπου έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), καθώς κάνουν λόγο για πιθανή διπλή μείωση των συντάξεών τους. Αναφέρεται πως ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) δίνει την δυνατότητα κατάργησης των προσαυξήσεων από τα διπλά συντάξιμα έτη σε μάχιμες μονάδες και των διπλών πτητικών και καταδυτικών εξαμήνων.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα προκληθεί μείωση των συντάξεων, διότι για τον επανυπολογισμό των συντάξεων δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί όπως καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014. Σημειώνεται, πως ο εν λόγω νόμος τους είχε μειώσει.

Σε ότι αφορά τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά να μην προσμετρούνται πλέον, καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου, σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής, υπολογίζει μόνον τα χρόνια για τα οποία έχουν πληρωθεί εισφορές. Ωστόσο, από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν έχουν εκδοθεί σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες. Σε περίπτωση που ισχύσει αυτή η αλλαγή, μεγάλος αριθμός αποστράτων θα βρεθεί με λιγότερα συντάξιμα έτη και κατ’ επέκτασιν με επιπρόσθετα μειωμένη σύνταξη.

Επιπλέον, σε αρκετούς απόστρατους, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν με 35 πραγματικά έτη υπηρεσίας και άνω, για τον υπολογισμό της σύνταξης, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν τα διπλά έτη υπηρεσίας, διότι η δυνατότητα αυτή, τότε, δεν τους προσέφερε κάποιο όφελος. Ωστόσο, καθώς ο ν. 4387/2016 αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, δημιουργείται όφελος για τους εν λόγω αποστράτους από την προσμέτρηση της πενταετίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως στις εκδοθείσες αρχικές πράξεις συνταξιοδότησής τους από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, η πενταετία αναφέρεται, χωρίς να λαμβάνεται όμως υπ’ όψιν στον υπολογισμό της σύνταξης.

Σε περίπτωση που ισχύσουν αυτές οι αλλαγές, οι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα δεχθούν νέο πλήγμα στις απολαβές τους, ενώ συνεχίζει να εκκρεμεί η πλήρης υλοποίηση της Απόφασης του ΣτΕ για την αποκατάσταση των αποδοχών στο επίπεδο που ήταν προ των περικοπών του 2012.

            Κατόπιν τούτων  ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων, δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014;

2.      Υπάρχει περίπτωση, τα διπλά συντάξιμα έτη υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. να μην συνεχίσουν να λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των συνολικών συνταξίμων ετών;

3.      Θα προχωρήσετε αυτεπάγγελτα στον υπολογισμό της συντάξιμης πενταετίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. για όσους παλιούς συνταξιούχους αποστρατεύτηκαν με 35 και επιπλέον έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν έκαναν χρήση της ή θα εκδώσετε σχετικές οδηγίες;

4.      Πότε προτίθεστε να προχωρήσετε στον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ;Η Ερωτώσα Βουλευτής
Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                       Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017             
Βουλευτής Β’ Αθηνών


COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,8,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,10,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,211,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,9,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,3,
ltr
item
KRANOSGR: Ερώτηση Κατερίνας Παπακώστα για τις νέες Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ
Ερώτηση Κατερίνας Παπακώστα για τις νέες Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ
https://1.bp.blogspot.com/-HwtL6uPhV54/WVaNv1eMWYI/AAAAAAADgl8/AvU2RW8ouxEQU9eH1jtmszbQ9IPDDZengCLcBGAs/s640/unnamed%2B%25288%2529.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-HwtL6uPhV54/WVaNv1eMWYI/AAAAAAADgl8/AvU2RW8ouxEQU9eH1jtmszbQ9IPDDZengCLcBGAs/s72-c/unnamed%2B%25288%2529.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/06/blog-post_632.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/06/blog-post_632.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy