Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας

Το Στρατόπεδο με την ονομασία Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (Κ.Α.Α.Υ) Αγίας Τριάδας, δια του Ν.660/1977(ΦΕΚ 218 Α’) και κατόπιν...

Το Στρατόπεδο με την ονομασία Κέντρο Αποκατάστασης Απωλειών Υγείας (Κ.Α.Α.Υ) Αγίας Τριάδας, δια του Ν.660/1977(ΦΕΚ 218 Α’) και κατόπιν απόφασης του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, στις 5 Μαϊ 1983 συγκροτήθηκε σε Στρατιωτική Μονάδα, θεωρείται Στρατόπεδο και διέπεται γενικά από τους στρατιωτικούς κανονισμούς. Ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τον αμυντικό σχεδιασμό, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία εγκαταστάσεων, ευκολιών Διοικητικής Μέριμνας και έργων οχύρωσης κατά την υλοποίηση των σχεδίων.
 
Με σχετική Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 923 Β /10 Νοε 1995) το εν λόγω στρατόπεδο έχει χαρακτηριστεί αμυντική περιοχή, η οποία οριοθετείται από την περίφραξη του Στρατοπέδου, περιλαμβάνει το τμήμα του αιγιαλού που της αναλογεί και συνεπώς αναστέλλεται ο κοινόχρηστος χαρακτήρας αυτού και της παραλίας του, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.2971/2001.
Επιπλέον, δεν αποτελεί κέντρο αναψυχής, αλλά ειδική εγκατάσταση υγειονομικής αποκατάστασης η οποία σε περίοδο ειρήνης χρησιμοποιείται για τη διαμονή καθ’ όλο το έτος των Αξιωματικών σπουδαστών της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ). Κατά τη θερινή περίοδο και για διάστημα ενός μήνα περίπου, οι οικίσκοι του διατίθενται και σε προσωπικό εκτός σπουδαστών ΑΔΙΣΠΟ. Η ύπαρξη εκατό (100) περίπου οικογενειών στρατιωτικών που διαβιούν όλο το χρόνο στους οικίσκους του ΚΑΑΥ παρέχει οικονομικά οφέλη και συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μονίμως και όχι μόνο περιστασιακά κατά τους θερινούς μήνες.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία (ΣΥ), παρά τους περιορισμούς που τίθενται από τη νομοθεσία για την υπόψη περιοχή, προς όφελος του κοινωνικού συνόλου έχει προβεί μέχρι σήμερα στις παρακάτω ενέργειες:
(1) Τον Μάρτιο 2000 γνωμάτευσε θετικά για  τη διαμόρφωση σε πεζόδρομο χωρίς περίφραξη της παραλιακής οδού του ΚΑΑΥ, μήκους περίπου εκατόν ογδόντα και πλάτους πέντε μέτρων, με σκοπό την ελεύθερη διακίνηση των δημοτών και τη διέλευση του νέου αποχετευτικού συλλεκτήριου αγωγού μέσω της παραπάνω οδού.
(2) Απομάκρυνε την περίφραξη  που βρισκόταν επί του τμήματος του αιγιαλού που αντιστοιχούσε στο Κ.Α.Α.Υ, με σκοπό την ελεύθερη είσοδο των λουομένων στην παραλία. Ο Δήμος Θερμαϊκού με σχετική επιστολή του διαβίβασε την θετική ανταπόκριση που είχε η υπόψη ενέργεια στους κατοίκους του Δήμου.
Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση εμποδίων επί του 1ου παράλληλου παραλιακού δρόμου, (ο οποίος αποτελεί χώρο του ΚΑΑΥ, είναι χαρακτηρισμένη αμυντική περιοχή και η ΣΥ έχει επιτρέψει να χρησιμοποιείται μόνον ως πεζόδρομος), αυτά έχουν τοποθετηθεί για την ασφάλεια των μικρών παιδιών, των κατοίκων του ΚΑΑΥ και των διερχόμενων πεζών πολιτών, από την είσοδο οχημάτων και μοτοσικλετών που παραβιάζουν τον πεζόδρομο. Τα υπόψη εμπόδια δεν παρακωλύουν την διαχείριση των πυρκαγιών και ευρύτερων θεμάτων πολιτικής προστασίας καθόσον :
(1)  Η παράκαμψη πέριξ του ΚΑΑΥ έχει μήκος περίπου διακόσια (200) μέτρα και επί αυτής είναι δυνατή η κίνηση οποιουδήποτε οχήματος της Πολιτικής Προστασίας.
(2)  Είναι μικρού βάρους και υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης τους οποτεδήποτε απαιτηθεί η διέλευση οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν αιτήσεως  του αρμόδιου φορέα.
Τέλος, όσον αφορά στις κατασκευές στο τμήμα του αιγιαλού που αντιστοιχεί στο ΚΑΑΥ, σημειώνεται ότι υφίσταται ένα κιόσκι, ένας οικίσκος και αποδυτήρια για την εξυπηρέτηση των λουομένων, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του Στρατοπέδου και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η ΣΥ έχει το δικαίωμα να τις κατασκευάσει χωρίς να απαιτείται έγκριση από άλλη υπηρεσία του Δημοσίου η ΟΤΑ.
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας, δεν παρακωλύει τις δράσεις της Πολιτικής Προστασίας και δεν εμποδίζει την κυκλοφορία πεζών στον 1ο παράλληλο παραλιακό δρόμο και λουομένων στην παραλία που αντιστοιχεί σε αυτό.
Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της  απάντησης του ΥΠΕΘΑ  σε σχετική Ερώτηση, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου, με θέμα «Αποκοπή σύνδεσης δύο οικισμών του Δήμου Θερμαϊκού νομού Θεσσαλονίκης λόγω ύπαρξης των ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας»

Ερώτηση 19153/8-7-2011 της Βουλής των Ελλήνων
Στο Δήμο Θερμαϊκού και συγκεκριμένα στη Δημοτική Κοινότητα Αγίας Τριάδας, είναι χωροθετημένο το Κέντρο Αναψυχής Αξιωματικών Υπαξιωματικών (ΚΑΑΥ) Αγίας Τριάδας, σε παραλιακή περιοχή. Η ύπαρξή του αποκόπτει τη σύνδεση της Αγίας Τριάδας με τους Νέους Επιβάτες, δημιουργώντας εμπόδιο στην ομαλή πρόσβαση των επισκεπτών, εποχούμενων ή μη, οι οποίοι δεν μπορούν να ακολουθήσουν την παραλιακή διαδρομή από τους Νέους Επιβάτες στην Αγία Τριάδα και αντίστροφα, παρόλο που υπήρξε μερική άρση των εμποδίων κατά το πρόσφατο παρελθόν (αφαίρεση κάποιων εμποδίων για τους πεζούς). Αυτό έχει ως συνέπεια αφενός μεν να μην υπάρχει ένα ενιαίο παραθαλάσσιο μέτωπο στο Δήμο ενώ αυτό θα ήταν εφικτό λόγω αναγλύφου, αφετέρου δε να παρεμποδίζεται η τουριστική αξιοποίηση της Αγίας Τριάδας και η ελεύθερη διακίνηση των λουομένων στις παραλίες του Δήμου. Επιπλέον, σε περίπτωση πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του ΚΑΑΥ και στον κεντρικό δρόμο σύνδεσης των Νέων Επιβατών και της Αγίας Τριάδας, λόγω της ύπαρξης εμποδίων στον πρώτο παράλληλο παραλιακό δρόμο σύνδεσης των δύο οικισμών, δεν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης και διέλευσης των πυροσβεστικών οχημάτων ή άλλων οχημάτων για την παροχή βοήθειας, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για την σωματική ακεραιότητα των κατοίκων και των περιουσιών τους.
Επειδή η ύπαρξη εμποδίων στον εν λόγω πρώτο παράλληλο του αιγιαλού δρόμο, δημιουργεί μείζονος σημασίας Θέματα σε σχέση με την διαχείριση πυρκαγιών αλλά και ευρύτερα θεμάτων Πολιτικής Προστασίας,
Επειδή η ύπαρξη εμποδίων στο χώρο για την ελεύθερη διακίνηση προσώπων στον πρώτο παράλληλο παραλιακό οδικό άξονα της περιοχής, δημιουργεί αφενός μεν δυσλειτουργία στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, αφετέρου δε αποκόπτει την ελεύθερη διακίνηση λουομένων,
Επειδή υπάρχουν κατασκευές εντός της ζώνης αιγιαλοί),
Επειδή δεν υπάρχει προφανής ή αιτιολογημένος λόγος για την ύπαρξη των εν λόγω εμποδίων,.
Επειδή η εν λόγω περιοχή δεν είναι στρατιωτική αλλά τύποις εμφανίζεται ως στρατιωτική, καθώς αποτελεί χώρο αναψυχής,
Επειδή η εν λόγω ύπαρξη εμποδίων δημιουργεί πολίτες δύο κατηγοριών και παραβιάζει το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης πολιτών,
Ερωτώνται οι κύριοι υπουργοί:
Ποιες είναι οι ενέργειες που θα υλοποιήσουν για την άμεση κατεδάφιση των εμποδίων πρόσβασης στην παραλία και την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και των οχημάτων στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την Πολιτική Προστασία στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Θερμαϊκού;
Η ερωτών βουλευτής
Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου
Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,244,ΔΙΑΦΟΡΑ,66,ΔΙΕΘΝΗ,136,ΕΛΛΑΔΑ,425,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,6313,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,136,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,98,
ltr
item
KRANOSGR: ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας
ΚΑΑΥ Αγίας Τριάδας
http://3.bp.blogspot.com/-A1RYLPF1Gk8/TjERZm8bn-I/AAAAAAAAGgc/8IIGyY0r0xo/s400/DSC03121.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-A1RYLPF1Gk8/TjERZm8bn-I/AAAAAAAAGgc/8IIGyY0r0xo/s72-c/DSC03121.JPG
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2011/07/blog-post_7228.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2011/07/blog-post_7228.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy