Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Εθελοντές Μακράς Θητείας πολλών ταχυτήτων. Άρθρο του Αρχισμηνία Ντέλλα Σωτήριου

Γράφει ο  ΑΣΜΙΑΣ ΝΤΕΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΩΗΝ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Κατά παρέκκλιση όλων των αιτημάτων των Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε...

Γράφει ο ΑΣΜΙΑΣ ΝΤΕΛΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΩΗΝ Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΣΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
Κατά παρέκκλιση όλων των αιτημάτων των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) που αφορούν την άρση της χρόνιας αδικίας που υπέστησαν με τις διαφορετικών ταχυτήτων βαθμολογικές εξελίξεις  όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και με το επίσης χρόνιο αίτημα μας για οικιοθελή παραμονή στις τάξεις των Ένοπλων Δυνάμεων μέχρι και την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ήρθε τώρα να προστεθεί και άλλο πρόβλημα σε αυτόν τον κατά αδικημένο θεσμό των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ).
Το τελευταίο διάστημα παρακολουθήσαμε όλοι μαζί τις εξελίξεις σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε  από το ΥΕΘΑ και ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή
‘’ Ρυθµίσεις Μέριµνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάµεων, Στρατολογίας , Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις’’Στο ανωτέρω  νομοσχέδιο όπως προδιαγράφηκε από την αρχή, θα μας απασχολούσαν αρκετά άρθρα του με την ελπίδα πάντα της επίλυσης των ανωτέρω προβλημάτων που προανέφερα. Κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι έστω και μετά από την πολυετή διεκδίκηση μας, ακόμη και οι αυστηρά απαισιόδοξοι άρχισαν να πιστεύουν ότι κάτι καλό θα συμβεί αλλά κανείς δεν πρόσεξε την εκκωφαντική αθόρυβη σιωπή των δήθεν εκπροσώπων μας οι οποίοι προφανώς γνώριζαν αλλά δεν μιλούσαν ή τελικά είχαν άγνοια των πραγμάτων.
Δεν θα σταθώ και δεν θα σχολιάσω τυμπανοκρουσίες επιτυχίας, αλλά και μετά Χριστό προφήτες, γιατί αυτούς θα τους κρίνουν οι ίδιοι συνάδελφοι που τους επέλεξαν.
Θα αναφερθώ σε δυο άρθρα του νομοσχεδίου και θα εξηγήσω όλα αυτά που τόσες ημέρες παραμένουν ανεξήγητα από τους ειδήμονες και θα γίνει κατανοητό στην συνέχεια η άρνηση τους να αναφερθούν σε αυτά τα δυο άρθρα.
Πρώτο και καλύτερο το Άρθρο 4
 Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 1848/1989
Στο άρθρο 13 του ν. 1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυµούν µπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραµονή στις Ένοπλες Δυνάµεις µε τον βαθµό που φέρουν ως Εθελοντές Mακράς Θητείας (E.M.Θ.) µέχρι τη συµπλήρωση 35ετούς συντάξιµης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθµολογικά µέχρι τον βαθµό του ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων.»
. 2.  Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των προβλεποµένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθµό, µε όµοιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονοµή αποστρατευτικού βαθµού υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθµού ανθυπολοχαγού, που τίθενται σε αποστρατεία.»
Στο ανωτέρω άρθρο παρατηρούμε την βαθμολογική εξέλιξη των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) μέχρι και το βαθμό του Ανθυπολοχαγού με αποστρατευτικό βαθμό Υπολοχαγού, θέλοντας ο νομοθέτης να άρει μερικός την αδικία που υπέστησαν, καταργώντας όμως άμεσα τις διατάξεις του 445/74 και υποχρεώνοντας όλο το προσωπικό να παραμείνει μέχρι την συμπλήρωση 35 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ανεξαρτήτως ηλικιακού ορίου, αυτό σημαίνει αυτόματα ότι δεν υφίσταται η οικιοθελή παραμονή που αιτηθήκαμε ατελείωτες φορές, και όσοι επιθυμούσαν να αποχωρίσουν στα 50 ή 54 ανάλογα. Αυτό το άρθρο επηρεάζει άμεσα το σύνολο των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) από την ηλικία κατάταξη τους από 19 έως και 24 ετών οι οποίοι θα λάβουν τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και θα παραμείνουν υποχρεωτικά έως τα 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.
Προφανώς και έγινε αντιληπτό το σχετικό άρθρο από το σύνολο των ενδιαφερομένων αλλά δεν παρατηρούμε να γίνεται σχετική μνεία από τους εκπροσώπους τους. Το παραπάνω γεγονός απέχει άρδην από τα αιτήματα μας και δεν επιλύει κανένα από αυτά, αντιθέτως θα έλεγα ότι μας προσθέτει ακόμα ένα πρόβλημα καθ’ ότι αρκετοί εκ των συναδέλφων θα επιθυμούσαν να κάνη χρήση τις διατάξεις του 445/74 και να αποχωρήσουν από το στράτευμα.
Το δεύτερο το οποίο θα ασχοληθούμε είναι το άρθρο 5
Άρθρο 5 Ειδικές ρυθµίσεις για τη θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας  εκτός οργανικών θέσεων
Μετά το άρθρο 39 του ν.δ. 445/1974 προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής:
«Άρθρο 39Α Θέση Εθελοντών Μακράς Θητείας εκτός οργανικών θέσεων
1. Εθελοντές Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) που, χωρίς να έχουν συµπληρώσει τριάντα πέντε (35) έτη συνολικής συντάξιµης υπηρεσίας, καταλαµβάνονται από τα όρια ηλικίας του βαθµού τους, όπως αυτά καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν.δ. 445/1974 (Α΄160), τίθενται, εφόσον το επιθυµούν Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.) µέχρι την συµπλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας, µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του οικείου κατά Κλάδο Ανώτατου Συµβουλίου.
Δεν αναφέρω όλο το σχετικό άρθρο για λόγους συντομίας και δεν θα σταθώ στον καθορισμό Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.)  των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), κατά αντίφαση του άρθρου 4, εδώ ο νομοθέτης θέλησε να ικανοποιήσει επίσης μερικός ένα χρόνιο αίτημα μας όπως προανέφερα και να μην επαναλαμβάνομαι συνεχώς για οικιοθελή παραμονή .
Θα ήθελα να επισημάνω την αδικία του νομοθέτη την οποία θα την επωμιστούν για ακόμη μια φορά οι των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), δίνοντας το ανωτέρω δικαίωμα μόνο σε όσους έχουν καταταχτεί στις Ένοπλες Δυνάμεις σε ηλικία 25 ετών και άνω, δημιουργώντας αυτόματα έναν θεσμό δυο ταχυτήτων με τους νεότερους να ξεπερνούν ιεραρχικά τους αρχαιότερους και οι αμφότεροι να έχουν το δικαίωμα χρήσης των διατάξεων του 44/74, σε αντίφαση με τους πρώτους οι οποίοι θα παραμείνουν υποχρεωτικά έως τα 35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.
Για την ένταξη τους αλλά και για τον καθορισμό τους Εκτός Οργανικών Θέσεων (Ε.Ο.Θ.)  δεν θα αναφερθώ καθώς το άρθρο μου θα είχε μορφή εγκυκλοπαίδειας καταγράφοντας όλες τις αδικίες που θα επωμιστούν.
Συντάσσοντας αυτό το άρθρο οι σκέψεις μου περιστρέφονται σε όλα τα παραπάνω που προανέφερα δημιουργώντας μου για ακόμη μια φορά αρνητική διάθεση αλλά και πληθώρα ερωτημάτων. Γιατί ο νομοθέτης εφόσον θέλησε να θίξει δυο χρόνια και δίκαια αιτήματα  των Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ), δεν ικανοποίησε εξ ολοκλήρου τα αιτήματα των, αλλά και οι προτάσεις που υποβλήθηκαν ήταν άραγε προς την σωστή κατεύθυνση? Ερωτήματα που θα παραμείνουν για πάντα αναπάντητα καθώς και στο παρελθόν έχουμε αντιμετωπίσει παρόμοιες καταστάσεις θέλοντας ο νομοθέτης να ρυθμίσει τον μισθολογικό μας χωρίς εν τέλει να μάθουμε τι πρότειναν οι εκπρόσωποι μας εκείνης της εποχής, αλλά της τωρινής.


Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,250,ΔΙΑΦΟΡΑ,73,ΔΙΕΘΝΗ,146,ΕΛΛΑΔΑ,440,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,7298,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,150,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,107,
ltr
item
KRANOSGR: Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Εθελοντές Μακράς Θητείας πολλών ταχυτήτων. Άρθρο του Αρχισμηνία Ντέλλα Σωτήριου
Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΑ: Εθελοντές Μακράς Θητείας πολλών ταχυτήτων. Άρθρο του Αρχισμηνία Ντέλλα Σωτήριου
https://2.bp.blogspot.com/-Smp5rZeXr2I/XMHnXX2KalI/AAAAAAAEcpI/8Wl91Aw5jbMSMU-yOt3wC5BzHjGlR1uRACLcBGAs/s640/kranosgr%2B%25CE%2594%25CE%2595%25CE%2598_124.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-Smp5rZeXr2I/XMHnXX2KalI/AAAAAAAEcpI/8Wl91Aw5jbMSMU-yOt3wC5BzHjGlR1uRACLcBGAs/s72-c/kranosgr%2B%25CE%2594%25CE%2595%25CE%2598_124.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2019/04/blog-post_601.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2019/04/blog-post_601.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy