Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

ΓΕΣ: Υπεύθυνες Δηλώσεις Τόπου - Δήμου Προτίμησης Στελεχών έτους 2019

α. Ν.2472/97 β. Ν.2690/99 γ. ΠΔ 99/2001 δ. Φ.416/162956/Σ.6251/31-10-2003/Απόφαση ΥΕΘΑ ε. Ν.3883/10 στ. Φ.411/1/294483/Σ.797...

α. Ν.2472/97
β. Ν.2690/99
γ. ΠΔ 99/2001
δ. Φ.416/162956/Σ.6251/31-10-2003/Απόφαση ΥΕΘΑ
ε. Ν.3883/10
στ. Φ.411/1/294483/Σ.797/06 Φεβ 18/Απ. ΥΕΘΑ (τ.Β΄468/14-2-18)
ζ. Φ.411.5/35/1541292/Σ.128/ΓΕΣ/ΔΒ΄Κ/ΓΡΑΜ. ΣΥΜΒ. ΜΕΤ. (ΟΣΟ)
1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τα (α) έως (ζ) σχετικά, η διαδικασία υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής υπεύθυνης δήλωσης «Τόπου (Δήμου) προτίμησης» έτους 2019, θα διεξαχθεί μέσω της ιστοσελίδας του ΓΕΣ «www.army.gr», κατά το παρακάτω χρονικό διάστημα:α. Από 03 έως 16 Σεπ 18, για τα στελέχη με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) που λήγει σε 0 έως 4.
β. Από 17 έως 30 Σεπ 18, για τα στελέχη με ΑΦΜ που λήγει σε 5 έως 9.
2. Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Υπεύθυνης Δήλωσης Τόπου (Δήμου) προτίμησης» είναι υποχρεωτική για το σύνολο των στελεχών του ΣΞ, πλην των ανωτάτων Αξκών.
3. Παράλληλα με τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων, κατά το χρονικό διάστημα από 03 έως 30 Σεπ 18, θα κοινοποιηθεί στα στελέχη του ΣΞ, μέσω του WEB-ΕΣΕΠ, ηλεκτρονικό έντυπο με στοιχεία του ατομικού τους Φακέλου που τηρείται από τις Δνσεις Ο-Σ και είναι καταχωρημένα στο ΕΣΕΠ.
4. Πρόθεση του ΓΕΣ είναι:
α. Η καθολική συμμετοχή του προσωπικού.
β. Ο επανέλεγχος και η επιβεβαίωση των δεδομένων που αφορούν στα υπηρεσιακά και ατομικά στοιχεία των στελεχών, πιστοποιώντας την ορθότητα των καταχωρήσεων ώστε να βελτιωθεί η διαδικασία υπολογισμού των μορίων.
5. Διαδικασία κοινοποίησης – διόρθωσης ατομικών και υπηρεσιακών στοιχείων καταγεγραμμένων στο ΕΣΕΠ του προσωπικού του ΣΞ (ηλεκτρονικού εντύπου), έχει όπως στο Παράρτημα «Α».
6. Οι οδηγίες υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης τόπων (δήμων) προτίμησης έχουν όπως στο Παράρτημα «Β». Να αναρτηθούν σε πίνακες ενημερώσεων Μονάδων, Υπομονάδων και Υπηρεσιών (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ).
7. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά επικύρωσης των δηλωθέντων ατομικών και οικογενειακών στοιχείων έχουν όπως στο Παράρτημα «Γ» (αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ).
8. Οδηγίες υποβολής αποδεικτικών και ειδικών αναφορών από τις ΔΙΠΡΟ-1 α Γραφεία Σχηματισμών –Μονάδων και οδηγίες χειρισμού από το ΓΕΣ/Β2 και τις Δνσεις Ο-Σ έχουν όπως στα Παραρτήματα «Γ» και «Δ» αντίστοιχα.
9. Οι Διοικήσεις όλων των επιπέδων να συντονίσουν /ελέγξουν:
α. Την ενυπόγραφη ενημέρωση του προσωπικού, επί των διαλαμβανομένων στο παρόν.
β. Τις ενέργειες των υφισταμένων τους, οργανώνοντας δίκτυο εξουσιοδοτημένων αγγελιοφόρων (συνδυασμός κινήσεων για εξοικονόμηση προσωπικού, μέσων και χρόνου) ώστε να ολοκληρωθεί η αποστολή των ειδικών αναφορών –δικαιολογητικών των στελεχών απευθείας στο ΓΕΣ/Β2 και στις Δνσεις Ο-Σ μέχρι την 10 Οκτ 18. Αναφορές ή στοιχεία που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
10. Επιπρόσθετα, οι παρακάτω κατηγορίες Αξκών δύναται να γνωστοποιήσουν απευθείας στο ΓΕΣ/Β2, με ατομική αναφορά, τα παρακάτω:
α. Οι Ανώτατοι, τις θέσεις – τόπους επιθυμίας αξιοποίησής τους.
β. Οι Ανώτεροι βαθμού Σχη, τις θέσεις υψηλών επιχειρησιακών ή υπηρεσιακών απαιτήσεων στις οποίες επιθυμούν να τοποθετηθούν.
11. Τα Φρουραρχεία να μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλου του στρατιωτικού Προσωπικού ΕΟΔ που παρακολουθούν, εκτός όσων βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια ή άδεια κύησης – τοκετού.12. Οι ΔΙΠΡΟ-ΔΜΠ των ΜΕΣ παρακαλούνται για την αναφορά ολοκλήρωσης των διαδικασιών που καθορίζονται στην παρούσα έως την 15 Οκτ 18 και για την έκδοση οργανωτικών δγών, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα «Α».
13. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι:
α. Τα στελέχη μπορούν να ενημερώνονται για θέματα που αφορούν στην υποβολή Δηλώσεων Τόπου Προτίμησης μέσω των σχετικών αναρτήσεων στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ και μέσω του τμήματος υποστήριξης (HELP DESK) του ΓΕΣ/Β2, από .08:00 έως 18:00 κατά τις εργάσιμες ημέρες λειτουργίας της εφαρμογής.
β. Κλιμάκιο του ΓΕΣ θα πραγματοποιήσει ενημερωτικές επισκέψεις σε όλους τους Σχηματισμούς, για την επίλυση αποριών του προσωπικού και την καταγραφή προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας.
14. Οι ΑΚΑΜ να ενημερώσουν το στρατιωτικό προσωπικό των χωρών όπου είναι διαπιστευμένοι, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευόμενων. Ο ΑΚΑΜ Γερμανίας να ενημερώσει τα στελέχη που υπηρετούν στο Λουξεμβούργο, ο ΣΑ/ΑΣΣΔΕ να ενημερώσει το προσωπικό που υπηρετεί στη ΜΟΝΣ και οι Δνσεις Ο-Σ να ενημερώσουν το λοιπό προσωπικό τους που υπηρετεί σε θέσεις Εξωτερικού και σε μεμονωμένες θέσεις ΕΥΕ.
15. Επιθυμητή Τελική Κατάσταση είναι: α. Η επικαιροποίηση των τόπων προτίμησης και των στοιχείων των στελεχών, τα οποία προβλέπονται να τηρούνται στον ατομικό τους φάκελο και στο ΕΣΕΠ, σύμφωνα με τα ισχύοντα. β. Ο έγκαιρος και έγκυρος σχεδιασμός και εκπόνηση των Τακτικών μεταθέσεων έτους 2019.


Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,245,ΔΙΑΦΟΡΑ,67,ΔΙΕΘΝΗ,138,ΕΛΛΑΔΑ,429,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,6573,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,139,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,99,
ltr
item
KRANOSGR: ΓΕΣ: Υπεύθυνες Δηλώσεις Τόπου - Δήμου Προτίμησης Στελεχών έτους 2019
ΓΕΣ: Υπεύθυνες Δηλώσεις Τόπου - Δήμου Προτίμησης Στελεχών έτους 2019
https://4.bp.blogspot.com/-pga2koJ2YX0/W2QeEYwJWVI/AAAAAAAEJBM/ilHPEbeBksgVJullp1Xj3fy8VwV2e8Z6wCLcBGAs/s640/footer_ges_logo.png
https://4.bp.blogspot.com/-pga2koJ2YX0/W2QeEYwJWVI/AAAAAAAEJBM/ilHPEbeBksgVJullp1Xj3fy8VwV2e8Z6wCLcBGAs/s72-c/footer_ges_logo.png
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2018/08/2019.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2018/08/2019.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy