Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Παροχές - Διευκολύνσεις προς το Στρατιωτικό Προσωπικό. Επιστολή του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Υπλγου Στέφανου Κουκουράβα

Α Ν Ο Ι Κ Τ Η   Ε Π Ι Σ Τ Ο Λ Η

ΠΡΟΣ  :    Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας                                                                           
                  Κύριο Δημήτριο Βίτσα

ΚΟΙΝ   :    Τομείς Άμυνας Κοινοβουλευτικών Κομμάτων
                  Κοινοβουλευτικοί Εκπρόσωποι Περιφέρειας Θεσσαλίας
                  ΜΜΕ - Στρατιωτικοί Συντάκτες


ΘΕΜΑ :   Παροχές - Διευκολύνσεις προς το Στρατιωτικό Προσωπικό


Κύριε Υπουργέ,

Επιτρέψτε μου καταρχάς, με αφορμή την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας σας, να σας εκφράσω τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές μου, για ταχεία ανάρρωση και πλήρη επάνοδο στα καθήκοντά σας, με ακόμη περισσότερη δύναμη και θέληση για την ευόδωση του κοινού οράματος, για μια καλύτερη Ελλάδα.

Περνώντας στο προκείμενο της παρούσας επιστολής, θα επιχειρήσω να θέσω υπόψη σας ορισμένα ζητήματα, μη υπηρεσιακής φύσεως των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), που σχετίζονται με τον καθορισμό των αντικειμενικών κριτηρίων (παραμετροποίηση), τα οποία διέπουν την παροχή ορισμένων ευεργετημάτων και υπηρεσιακών διευκολύνσεων προς το στρατιωτικό προσωπικό.

Γεγονός που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης, είναι ότι το εισόδημα των Ελλήνων στρατιωτικών έχει υποστεί πολλαπλές περικοπές κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Η έκταση και η ένταση των μέτρων, δεν έχει ιστορικό προηγούμενο και έχει ως αποτέλεσμα τη ραγδαία υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των συναδέλφων, δεν θα μπορούσαν άλλωστε να αποτελούν εξαίρεση, όπως φυσικά και των υπολοίπων συμπολιτών μας, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Η απόγνωση, ο φόβος και η αβεβαιότητα για το αύριο, εύλογα κυριαρχούν, διότι είναι στην ανθρώπινη φύση. Σε αυτό το περιβάλλον η φτώχεια, καθώς και ο απορρέον κοινωνικός αποκλεισμός, συνιστούν μια πραγματικότητα που σταδιακά προσεγγίζει κάθε κλάδο εργαζομένων, ακόμη δε περισσότερο όσους αντιμετωπίζουν τον εφιάλτη της ανεργίας και τα μέλη των οικογενειών τους.


Η υπηρεσία, εδώ και χρόνια, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του λειτουργήματος μας και έχοντας επίγνωση της σοβαρότητας της αποστολής των ΕΔ, εκ της οποίας δικαιολογείται σειρά συνταγματικών απαγορεύσεων και ειδικών περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων (παρ. 2 άρθρου 23 & παρ. 3 άρθρου 29 του Συντάγματος), έχει θεσπίσει σειρά ευεργετημάτων προς τα στελέχη, ώστε να διευκολύνεται η αποτελε­σματική εκπλήρωση των καθη­κόντων τους και παράλληλα να ενισχύεται το ηθικό και το φρόνημα που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην επιχειρησιακή ετοιμότητα, ικανότητα και το αξιό­μαχο των ΕΔ.


Ορισμένα από αυτά είναι, ενδεικτικά, η παραχώρηση στρατιωτικών κατοικιών με χαμηλό μίσθωμα για τη διαμονή (ΣΟΑ - ΣΟΜΥ- ΣΟΕΠΟΠ) ή την παραθέριση (ΚΑΑΥ - ΚΘΕ) των στελεχών, η φοίτηση παιδιών στρατιωτικών σε Παιδικούς Σταθμούς Φρουρών και η συμμετοχή σε προγράμματα θερινών κατασκηνώσεων κ.α. Το θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο για τα συγκεκριμένα ευεργετήματα - διευκολύνσεις, περιλαμβάνει διαφορετικά σε κάθε περίπτωση κριτήρια και παραμέτρους (μοριοδότηση), που διαμορφώνουν την προτεραιότητα και το μέτρο ικανοποίησης του αιτήματος. Στον υπολογισμό των μορίων, αξιολογούνται, κατά περίπτωση, ο διοικητικός βαθμός, η οικογενειακή κατάσταση (αριθμός γονέων ή τέκνων), κοινωνικοί παράμετροι (προβλήματα υγείας) και λοιποί παράμετροι, κατά περίπτωση (υπηρεσιακά καθήκοντα, ικανοποίηση ή μη αναλόγων κατά το παρελθόν κλπ).

Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, απουσιάζει παντελώς το οικονομικό - εισοδηματικό κριτήριο. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τη μοναδική περίπτωση, σε ολόκληρο το δημόσιο τομέα, που στα κοινωνικά κριτήρια δεν λαμβάνεται υπόψη το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, το οποίο αποτελεί  την πλέον αντικειμενική και αδιάβλητη παράμετρο για τον προσδιορισμό των πραγματικών οικογενειακών αναγκών και έχουν ανάγκη στήριξης. Εν μέσω της σφοδρότερης οικονομικής κρίσης που έχει αντιμετωπίσει επί δεκαετίες η χώρα, μόνο ο συνυπολογισμός, ως κριτήριο ιδιαίτερης βαρύτητας, του κατά κεφαλήν οικογενειακού εισοδήματος (οικογενειακό εισόδημα δια τον αριθμό των μελών οικογενείας), δύναται να άρει τις αδικίες και τις στρεβλώσεις που έχει δημιουργήσει το, ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει ξεπεραστεί πλέον από τις εξελίξεις, καθόσον είναι μονοδιάστατης στόχευσης και δε λειτουργεί με όρους ειλικρινούς κοινωνικής ευαισθησίας.


Είναι απολύτως παράδοξο, να λαμβάνεται υπόψη, με αυθαίρετη συλλογιστική, μόνο ο αριθμός των τέκνων και όχι αυτή καθαυτή η δυνατότητα εξυπηρέτησης ή μη των βασικών αναγκών μιας οικογενείας. Με την ένταξη στα κριτήρια παραμετροποίησης του παράγοντα «κατά κεφαλήν εισόδημα», διασφαλίζεται το περί δικαίου αίσθημα και προστατεύονται τα πλέον αδύναμα μέλη της στρατιωτικής οικογενείας.

Ενδεικτικά, είναι να απορεί κανείς γιατί τυγχάνει ιδιαίτερης μεταχείρισης και συνεπώς να ενισχύεται έμμεσα, μια 5μελής οικογένεια (3 τέκνα) με εισόδημα 40.000€, έναντι μιας 4μελούς (2 τέκνα) με εισόδημα 25.000€;
Ποιος έχει πράγματι μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας και συνδρομής;
Είναι λογικό να μη δίδεται η απαιτούμενη βαρύτητα στις συνθήκες διαβίωσης μιας οικογενείας, που εξαρτώνται αν όχι αποκλειστικά, σίγουρα στο μεγαλύτερο βαθμό, από το ύψος του εισοδήματος;
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι ερωτήσεις είναι βέβαια ρητορικές και οι απαντήσεις αυτονόητες.


Είναι απολύτως σαφές ότι, η παράλειψη αυτή, αποτελεί χαρακτηριστική πιθανή περίπτωση αβλεψίας, δε συνάδει με την κοινή αντίληψη και λογική και παρέλκει των συνταγματικών επιταγών που επιβάλουν το σεβασμό και την προστασία της Αξίας του Ανθρώπου και κάθε έννοιας και αρχής του Κράτους Δικαίου.  


Εκ των ανωτέρω συνάγεται το συμπέρασμα ότι, απαιτείται επικαιροποίηση των κριτηρίων των παρεχόμενων διευκολύνσεων προς το προσωπικό. Το πραγματικό εισόδημα των συναδέλφων συρρικνώνεται με αμείωτο ρυθμό. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την κλιμάκωση αντιθέσεων, που δυστυχώς υποβαθμίζουν την οικονομική και κοινωνική καθημερινότητα των στρατιωτικών.  Τα οικονομικά δεδομένα, όμως, είναι αμείλικτα και δεν επιτρέπουν αισιόδοξα σενάρια, όσο μάλιστα υπάρχουν συνάδελφοι που δεν αντιλαμβάνονται τις παθογένειες του συστήματος και αρκούνται σε «ανώδυνη διαχείριση καταστάσεων», επιλέγοντας συνειδητά την αδράνεια και τη  στασιμότητα στα τετριμμένα του χθες. Το μέλλον, δυστυχώς γι’ αυτούς, διαμορφώνεται μέσα από τομές και ρήξεις με παγιωμένες αντιλήψεις που εδράζονται στη λογική του βολέματος και εξυπηρετούν ορισμένους, όχι όμως την πλειοψηφία των συναδέλφων και κυρίως όσων έχουν χαμηλές απολαβές.

Τα όποια ευεργετήματα παρέχει μια ισχυρή συλλογική οντότητα, όπως οι ΕΔ, συνιστούν σημαντικές ευκαιρίες για εξάλειψη ανισοτήτων μεταξύ των εργαζομένων. Βασική προτεραιότητα πρέπει να αναδεικνύεται η προστασία των πλέον αδυνάμων μελών μιας κοινωνικής ομάδας και η διατήρηση, όχι η διατάραξη, ορισμένων βασικών ισορροπιών.

Κύριε Υπουργέ,


αναγνωρίζοντας τη διαχρονικά, συνεπή πολιτική σας στάση και την ευαισθησία σας επί θεμάτων προστασίας των κοινωνικά αδυνάμων, σας παρακαλώ θερμά όπως, στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης και των αρχών της  -κατ’ αναλογία-  ισότιμης μεταχείρισης, αναληφθούν οι ενδεδειγμένες πρωτοβουλίες, για αποκατάσταση των παραλήψεων σε επίπεδο ηθικής τάξης. Για το σκοπό αυτό κρίνεται σκόπιμη η αναθεώρηση, από τα Γενικά Επιτελεία, του θεσμικού πλαισίου που διέπει την παροχή των πάσης φύσεως διευκολύνσεων και ευεργετημάτων προς το στρατιωτικό προσωπικό, ώστε στην παραμετροποίηση να ενταχθούν και τα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία μάλιστα θα πρέπει να έχουν βαρύνουσα σημασία, εν συγκρίσει με τις υπόλοιπες προσλαμβάνουσες και παραμέτρους.


  
-Ο-
Πρόεδρος της Ε.Σ.ΠΕ.Θ
Στέφανος Κουκουράβας

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,9,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,11,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,242,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,13,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,4,
ltr
item
KRANOSGR: Παροχές - Διευκολύνσεις προς το Στρατιωτικό Προσωπικό. Επιστολή του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Υπλγου Στέφανου Κουκουράβα
Παροχές - Διευκολύνσεις προς το Στρατιωτικό Προσωπικό. Επιστολή του Προέδρου της ΕΣΠΕΘ Υπλγου Στέφανου Κουκουράβα
https://1.bp.blogspot.com/-e60UpaOSccI/WVIWxIx72mI/AAAAAAADgOY/NSYnfRAXv1Ux2xGRtCxn7Nie7I-kE2ZuACLcBGAs/s640/667.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-e60UpaOSccI/WVIWxIx72mI/AAAAAAADgOY/NSYnfRAXv1Ux2xGRtCxn7Nie7I-kE2ZuACLcBGAs/s72-c/667.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/06/blog-post_656.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/06/blog-post_656.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy