Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Την 16-03-2017 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ., έξι (06) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

- Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»

Κλιάρης
Θεόδωρος
του
Ευσταθίου
(Α.Μ. 758)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Μπαρκάτσας
Γεώργιος
του
Αναστασίου
(Α.Μ. 773)

- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α΄


«Διατηρητέων»
1.
Βιδάλης
Αντώνιος
του
Ιωάννη
(Α.Μ. 783)
2.
Παρασκευάς
Παναγιώτης
του
Θεόδωρου
(Α.Μ. 790)
3.
Ντούνης
Αθανάσιος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 796)
4.
Σεφεριάδης
Γεώργιος
του
Χαράλαμπου
(Α.Μ. 798)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1.
Ζαφειρίου
Χρήστος
του
Εμμανουήλ
(Α.Μ. 791)
2.
Μοίρας
Παναγιώτης
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 806)

- Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄


«Διατηρητέων»

Ζήκας
Ιωάννης
του
Ηλία
(Α.Μ.Ε. 56)

- Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»

1.
Αϊβαλιώτης
Χαράλαμπος
του
Βασιλείου
(Α.Μ. 807)
2.
Καλογείτων
Σταμάτιος
του
Παναγιώτη
(Α.Μ. 808)
3.
Αργυρίου
Ιωάννης
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 810)
4.
Λεοντάρας
Κωνσταντίνος
του
Παρασκευά
(Α.Μ. 812)
5.
Κοντόπουλος
Ιωάννης
του
Εμμανουήλ
(Α.Μ. 816)
6.
Πουλής
Κωνσταντίνος
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 818)
7.
Αρμπουνιώτης
Νικόλαος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 820)
8.
Βαρελάς
Αναστάσιος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 830)
9.
Αναστασάκος
Αγησίλαος
του
Αριστοτέλη
(Α.Μ. 837)


10.
Θεοφανόπουλος
Αλέξανδρος
του
Λεωνίδα
(Α.Μ. 839)
11.
Περδικούρης
Γεώργιος
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 840)
12.
Λαγουρός
Αλέξανδρος
του
Νικολάου
(Α.Μ. 842)
13.
Στουρνάρας
Παναγιώτης
του
Νικολάου
(Α.Μ. 843)
14.
Μάμμης
Βασίλειος
του
Ηλία
(Α.Μ. 844)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1.
Μαργωμένος
Εμμανουήλ
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 815)
2.
Παπαλεονάρδος
Δημοσθένης
του
Διονυσίου
(Α.Μ. 823)
3.
Μεταξάς
Νικόλαος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 824)
4.
Δεμερτζής
Κωνσταντίνος
του
Αντωνίου
(Α.Μ. 836)


- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»


Κατωπόδης
Αναστάσιος
του
Ευαγγέλου
(Α.Μ.Ε. 60)

2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ.- νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπαρκάτσα Γεώργιου (Α.Μ. 773).

β) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Ζαφειρίου Χρήστου (Α.Μ. 791), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Μοίρα Παναγιώτη (Α.Μ. 806), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

Οι παραπάνω κριθέντες ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

3. Εν συνεχεία, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2017, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και Υποναυάρχων.

4. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Παρασκευά Παναγιώτη (Α.Μ. 790), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

β) για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1.
Αϊβαλιώτη
Χαράλαμπο
του
Βασιλείου
(Α.Μ. 807)
2.
Καλογείτονα
Σταμάτιο
του
Παναγιώτη
(Α.Μ. 808)
3.
Αργυρίου
Ιωάννη
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 810)

οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Βιδάλης Αντώνιος (Α.Μ. 783) προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευθεί, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του.

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,9,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,11,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,230,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,10,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,4,
ltr
item
KRANOSGR: Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
https://3.bp.blogspot.com/-gN6xqwbbbMc/WMuB7P4YT7I/AAAAAAADVNw/kGaL6NWzzlslIpK7HWMEVJyCsiCOn5reQCEw/s640/f073de7dda7221358067dd739710d100_L.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-gN6xqwbbbMc/WMuB7P4YT7I/AAAAAAADVNw/kGaL6NWzzlslIpK7HWMEVJyCsiCOn5reQCEw/s72-c/f073de7dda7221358067dd739710d100_L.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/blog-post_706.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/blog-post_706.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy