Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2017-18Σύμφωνα με το ΦΕΚ 249/16-3-17 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2017-18 έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:
1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Υπηρεσίας Εδάφους Ιπτάμενο, Χρήστο Λαϊνόπουλο του Αντωνίου
β. Αεράμυνας, Δημήτριο Βίζο του Αθανασίου


γ. Υγειονομικού Ιατρό, Θεοδόσιο Περδικίδη του Παναγιώτη
δ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Μαρία Μίχα-Πετράκη του Σωτηρίου
ε. Εφοδιαστή, Αντώνιο Μαντά του Γεωργίου
2. Προακτέο στον βαθμό του Ταξίαρχου στην αποστρατεία, Υπηρεσίας Εδάφους Ιπτάμενο, Χρήστο Λαϊνόπουλο του Αντωνίου
3. Μη Διατηρητέοι:
α. Ιπτάμενοι
(1) Στυλιανός Καραδήμος του Λαζάρου
(2) Σπυρίδων Παπαζαχαρίας του Αλεξάνδρου
(3) Θεόδωρος Καρκαμπούνας του Ιωάννη
(4) Δημήτριος Κωστόπουλος του Γεωργίου
(5) Μιχαήλ Σιούλας του Οδυσσέα
(6) Δημήτριος Μπουτσέλης του Γεωργίου
(7) Γεώργιος Ματαράς του Χρήστου
(8) Νικόλαος Μπέκας του Κυριάκου
(9) Δημήτριος Βασιλακόπουλος του Γεωργίου
(10) Ευάγγελος Κυπαρίσσης του Δημητρίου


(11) Χρήστος Πετεινάρης του Αντωνίου
(12) Ζήσης Κραχτούδης του Χρήστου
(13) Βασίλειος Παπαδημητρίου του Ζήση
(14) Παναγιώτης Βούλγαρης του Δημητρίου
(15) Χαράλαμπος Μουτούσης του Κωνσταντίνου
(16) Χριστόφορος Καλτσίδης του Γεωργίου
(17) Δημήτριος Καλπογιάννης του Ανάργυρου
(18) Λουκάς Γιαννάκης του Παναγιώτη
(19) Δημήτριος Μυωτέρης του Νικολάου
(20) Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου
(21) Δημήτριος Παντελάτος του Κωνσταντίνου
(22) Γεώργιος Σαββαΐδης του Αντωνίου
(23) Γεώργιος Αναστασίου του Κωνσταντίνου
(24) Νικόλαος Καρυστινός του Ευαγγέλου
(25) Ιωάννης Κουμούτσος του Γεωργίου
(26) Αθανάσιος Σταθακόπουλος του Σπυρίδωνα
(27) Νικόλαος Φοίφας του Δημητρίου


(28) Πέτρος Σκουντζούρης του Αναστασίου
(29) Όθωνας Κατσινέλος του Λουκά
(30) Αναστάσιος Αθανασόπουλος του Κωνσταντίνου
(31) Κωνσταντίνος Γιαννέλος του Ιωάννη
(32) Απόστολος Μπούκας του Στυλιανού
β. Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Απόστολος Γεωργίου του Νικολάου
γ. Αεράμυνας
(1) Περικλής Καπετανόπουλος του Χαραλάμπους
(2) Βασίλειος Τσαούσης του Περικλή
(3) Ιωάννης Τσαγκλής του Σταύρου
(4) Αντώνιος Σαξιώνης του Γρηγορίου
δ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Κλεονίκη Αρβανιτίδου του Αχιλλέα
ε. Διοικητικός, Παναγιώτης Τσεκρέκος του Ανδρέα
4. Προακτέους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 14, 20 παρ. 1 του Ν 2439/1996 και των άρθρων 32 παρ. 1,2,3 και 91 του Ν 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και προακτέος στον βαθμό του Ταξίαρχου στην αποστρατεία, τον Σμήναρχο Υπηρεσίας Εδάφους Ιπτάμενο, Χρήστο Λαϊνόπουλο του Αντωνίου.
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 11, 20 παρ. 1, 4ε, και 21 παρ. 4α, του άρθρου 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Σμήναρχους:
(1) Αεράμυνας, Δημήτριο Βίζο του Αθανασίου
(2) Υγειονομικού Ιατρό, Θεοδόσιο Περδικίδη του Παναγιώτη
(3) Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Μαρία Μίχα-Πετράκη του Σωτηρίου
(4) Εφοδιαστή, Αντώνιο Μαντά του Γεωργίου
γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 20, 20 παρ. 1, 4ε, 21 παρ. 4στ, του άρθρου 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως μη διατηρητέοι, τους παρακάτω Σμήναρχους:
(1) Ιπτάμενοι
(α) Στυλιανός Καραδήμος του Λαζάρου
(β) Σπυρίδων Παπαζαχαρίας του Αλεξάνδρου
(γ) Θεόδωρος Καρκαμπούνας του Ιωάννη
(δ) Δημήτριος Κωστόπουλος του Γεωργίου


(ε) Μιχαήλ Σιούλας του Οδυσσέα
(στ) Δημήτριος Μπουτσέλης του Γεωργίου
(ζ) Γεώργιος Ματαράς του Χρήστου
(η) Νικόλαος Μπέκας του Κυριάκου
(θ) Δημήτριος Βασιλακόπουλος του Γεωργίου
(ι) Ευάγγελος Κυπαρίσσης του Δημητρίου
(ια) Χρήστος Πετεινάρης του Αντωνίου
(ιβ) Ζήσης Κραχτούδης του Χρήστου
(ιγ) Βασίλειος Παπαδημητρίου του Ζήση
(ιδ) Παναγιώτης Βούλγαρης του Δημητρίου
(ιε) Χαράλαμπος Μουτούσης του Κωνσταντίνου
(ιστ) Χριστόφορος Καλτσίδης του Γεωργίου
(ιζ) Δημήτριος Καλπογιάννης του Αναργύρου
(ιη) Λουκάς Γιαννάκης του Παναγιώτη
(ιθ) Δημήτριος Μυωτέρης του Νικολάου
(κ) Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου
(κα) Δημήτριος Παντελάτος του Κωνσταντίνου
(κβ) Γεώργιος Σαββαΐδης του Αντωνίου
(κγ) Γεώργιος Αναστασίου του Κωνσταντίνου
(κδ) Νικόλαος Καρυστινός του Ευαγγέλου
(κε) Ιωάννης Κουμούτσος του Γεωργίου
(κστ) Αθανάσιος Σταθακόπουλος του Σπυρίδωνα
(κζ) Νικόλαος Φοίφας του Δημητρίου
(κη) Πέτρος Σκουντζούρης του Αναστασίου
(κθ) Όθωνας Κατσινέλος του Λουκά
(λ) Αναστάσιος Αθανασόπουλος του Κωνσταντίνου
(λα) Κωνσταντίνος Γιαννέλος του Ιωάννη
(λβ) Απόστολος Μπούκας του Στυλιανού
(2) Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Απόστολος Γεωργίου του Νικολάου
(3) Αεράμυνας
(α) Περικλής Καπετανόπουλος του Χαραλάμπους
(β) Βασίλειος Τσαούσης του Περικλή
(γ) Ιωάννης Τσαγκλής του Σταύρου
(δ) Αντώνιος Σαξιώνης του Γρηγορίου
(4) Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Κλεονίκη Αρβανιτίδου του Αχιλλέα
(5) Διοικητικός, Παναγιώτης Τσεκρέκος του Ανδρέα

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,39,ΔΙΑΦΟΡΑ,16,ΔΙΕΘΝΗ,17,ΕΛΛΑΔΑ,30,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,615,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,22,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,9,
ltr
item
KRANOSGR: Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2017-18
Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2017-18
https://3.bp.blogspot.com/-7xN502ztz4M/WMvjimJnyRI/AAAAAAADVQU/yhJXjqq60tQnzQkWT-gCiVAbYdj8XigLwCLcB/s640/preta32535.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-7xN502ztz4M/WMvjimJnyRI/AAAAAAADVQU/yhJXjqq60tQnzQkWT-gCiVAbYdj8XigLwCLcB/s72-c/preta32535.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/2017-18.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/03/2017-18.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy