Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Ενημέρωση από την ΠΟΣ του Τομεάρχη Άμυνας της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη

Την Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας, συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣ, με τον Αντιπρόεδρο και Τομεάρχη Εθνικής Άμυνας της Νέας Δημοκρατίας κ. Άδωνι Γεωργιάδη, με τη συμμετοχή και του Ειδικού Συμβούλου Υποστράτηγου ε.α. Εμμανουήλ Κωττάκη.  Η συνάντηση έγινε κατόπιν επιστολής του, στην οποία εξέφρασε την επιθυμία να συναντηθεί με το ΔΣ της ΠΟΣ, προκειμένου να

ενημερωθεί για τα θέματα που αφορούν στον κλάδο των αποστράτων.
     Στη συνάντηση, που διήρκησε περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά, παρουσιάσθηκαν και συζητήθηκαν τα παρακάτω:

           1.   Ενημέρωση για την ΠΟΣ.

     2. Τα χαρακτηριστικά των Στελεχών  και η ιδιαιτερότητα των  εργασιακών συνθηκών των  στρατιωτικών.

       3.   Οι αποφάσεις του ΣτΕ και η εφαρμογή τους.

            Κατατέθηκε συγκεκριμένη και κοστολογημένη πρόταση για υλοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση της Χώρας.

       4.   Ο νόμος για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση (Ν. 4387/2016)

            Προτάθηκε η επανεξέταση της ένταξης των στρατιωτικών στον ΕΦΚΑ.

        Ανταποδοτική σύνταξη (άρθρο 8): Υποβλήθηκε λεπτομερής και αιτιολογημένη πρόταση, για αλλαγή υπολογισμού του συντελεστή των ετών υπηρεσίας, με βάση τον επιπλέον χρόνο που υπηρετούν οι στρατιωτικοί, λόγω υπηρεσιών και ασκήσεων.

          Συντάξεις χηρείας (άρθρο 12): Άρθρο ανάλγητο, το οποίο επηρεάζει ιδιαίτερα τους Στρατιωτικούς, διότι το 55% των συζύγων τους  δεν εργάζεται, επειδή αδυνατεί να εξεύρει εργασία, λόγω συχνών μεταθέσεων.  Από πρόσφατα στοιχεία διαπιστώνεται ότι έχουν αποβιώσει ή φονευθεί στρατιωτικοί και σε ηλικίες κάτω των 58 ετών σε ποσοστό που προσεγγίζει το 8%, που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των συζύγων τους ήταν κάτω από 50-52 ετών και δεν θα λάβουν σύνταξη.

        Απασχόληση Συνταξιούχων (άρθρο 20):  Επισημάνθηκε η αντισυνταγματικότητα της ολοσχερούς περικοπής της σύνταξης για στους απασχολούμενους στο Δημόσιο (βάσει γνωμοδότησης Ε.Σ.).  Προτάθηκαν:  


Η ολοσχερής κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου, το οποίο εισήχθη στη νομοθεσία πρώτη φορά το 2010, που περιορίζει την οικονομική ελευθερία.

Η μη περικοπή τουλάχιστον της σύνταξης για την άσκηση διδακτικού έργου από τα εν αποστρατεία στελέχη.

      Μετοχικά Ταμεία (άρθρο 47):  Προτάθηκε η εξαίρεση των Μετοχικών Ταμείων των Ε.Δ. από τις διατάξεις του άρθρου, διότι οι πάσης φύσεως κρατήσεις δεν είναι κοινωνικοί πόροι.

        Πρόσθετοι πόροι ασφαλιστικού συστήματος (άρθρο 49):  Προτάθηκε η εξαίρεση των ακινήτων των ΝΠΔΔ του ΥΠΕΘΑ από την εισφορά στον ΕΦΚΑ 20% των εσόδων τους, που προκύπτουν από την εκποίηση και εκμετάλλευση τους.

        Προσαύξηση σύνταξης λόγω επικινδυνότητας:  Υποβλήθηκε πρόταση να εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 43 του ΠΔ 169/2007.

            5.   Συνταγματική αναβάθμιση Ενόπλων Δυνάμεων και προσωπικού.

           Η Ομοσπονδία παρουσίασε τις απόψεις της επί του θέματος, το οποίο επεξεργάζεται.  Ο κ. Γεωργιάδης συμφώνησε με την ιδέα και ζήτησε συγκεκριμένη και αιτιολογημένη πρόταση για να τη μελετήσει και να την προωθήσει για υλοποίηση.

            6.   Ο συνδικαλισμός στις Ε.Δ.

          Παρουσιάσθηκε εμπεριστατωμένη ανάλυση για τη διαδικασία ψήφισης της σχετικής διάταξης στο Ν. 4407/2016.  Η Ομοσπονδία θεωρεί ότι ο συνδικαλισμός έχει άμεση σχέση με την ίδια τη δομή των ΕΔ, την ιεραρχία, την πειθαρχία και την λειτουργία τους, με ότι αυτό συνεπάγεται για την εκτέλεση της αποστολής των ΕΔ και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και ώριμη αντιμετώπιση. Ο συνδικαλισμός, καταργεί σοβαρές αρμοδιότητες από τις Διοικήσεις των Μονάδων και των Σχηματισμών, αφού, σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ 1 του 1264/1982, που ισχύει πλέον και για τα στελέχη των ΕΔ: «Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των εργαζομένων».  

             7.   Το γένος ως κριτήριο εισόδου στις Στρατιωτικές Σχολές.

                Η Ομοσπονδία πρότεινε να επανέλθει η προϋπόθεση «Να είναι Έλληνες-νίδες το γένος» για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).  Η κατάργηση αυτής της προϋπόθεσης στρέφεται κατά της ασφάλειας και της ομοιογένειας των Ενόπλων Δυνάμεων, αναλογιζόμενοι το γεωστρατηγικό περιβάλλον της Χώρας μας.

                8.   Παλλαϊκή Άμυνα.

                    Προτάθηκε η εκπόνηση σχεδίου παλλαϊκής άμυνας στα πρότυπα Ελβετίας και Ισραήλ, ώστε οι πολίτες να είναι οργανωμένοι και εκπαιδευμένοι, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την όποια φυσική καταστροφή προέκυπτε, αλλά και να συνδράμουν στην άμυνα της Χώρας.

              9.   Προτάσεις της Π.Ο.Σ. για λοιπά θέματα:

                ΕΛΟΑΣ:  Επαναφορά της κράτησης 2% επί των δαπανών που καταργήθηκε με το Ν.2873/2000 (άρθρο 34).

                Επίδομα Παραμεθορίου

               Αιμοδοσία αποστράτων: Έκδοση απόφασης ή διαταγής για κάλυψη των αναγκών σε αίμα των αποστράτων, είτε εκτάκτως είτε για  χρόνιες παθήσεις.

              Άγαμα και ανασφάλιστα τέκνα:  Επέκταση της Υ.Α και για την Παροχή Ιατρικών Εξετάσεων πέραν από την Παροχή Δωρεάν Νοσηλείας που ισχύει.

         ΑΟΟΑ στο Πικέρμι:  Επιτάχυνση διαδικασιών για πλήρη αποδέσμευση της έκτασης των περίπου 5.500 στρεμμάτων. 

               ΝΙΜΤΣ και στρατιωτικά φαρμακεία:  Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

              Μισθολόγιο: Σύνδεση του μισθολογίου των ε.α. με ε.ε. και σύνδεση του μισθού του Α/ΓΕΕΘΑ με αυτόν του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

              Στέγαση:  Αξιοποίηση στρατιωτικών χώρων για την στέγαση των ε.ε. στελεχών.          Κατά την διάρκεια της ενημέρωσης έγινε εποικοδομητική συζήτηση.  Ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε το ΔΣ για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση, δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει το 18σέλιδο υπόμνημα, που του επέδωσε η Ομοσπονδία και δήλωσε ότι είναι στην διάθεση της ΠΟΣ για την επίλυση ή την προώθηση των θεμάτων που αφορούν τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ομοσπονδία θεωρεί χρήσιμη και εποικοδομητική αυτή τη συνεργασία, στα πλαίσια της ενημέρωσης των κομμάτων για τις θέσεις και τις προτάσεις της.

                                               Για το Διοικητικό Συμβούλιο
                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο  ΑΝΑΠΛ.  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                                                                                                                                                   
         Νικολόπουλος Βασίλειος                                                  Ταραντίλης Δημήτριος
                  Ταξίαρχος  εα                                                        Συνταγματάρχης  εα

COMMENTS

BLOGGER

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ

Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,14,ΔΙΑΦΟΡΑ,8,ΔΙΕΘΝΗ,5,ΕΛΛΑΔΑ,10,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,175,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,9,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,2,
ltr
item
KRANOSGR: Ενημέρωση από την ΠΟΣ του Τομεάρχη Άμυνας της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη
Ενημέρωση από την ΠΟΣ του Τομεάρχη Άμυνας της ΝΔ Άδωνι Γεωργιάδη
https://3.bp.blogspot.com/-5u2XVYwVviE/WJ1RQmSxa5I/AAAAAAADRRE/EPuxgN2M9YwF3A5LOdgLCfArf7lQzXG1ACLcB/s640/ImageHandler.ashx.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-5u2XVYwVviE/WJ1RQmSxa5I/AAAAAAADRRE/EPuxgN2M9YwF3A5LOdgLCfArf7lQzXG1ACLcB/s72-c/ImageHandler.ashx.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2017/02/blog-post_99.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2017/02/blog-post_99.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy