Στείλτε την άποψή σας kranosgr@gmail.com

Προτάσεις της ΕΑΑΣ για αύξηση εσόδων του ΜΤΣ

Το έγγραφο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), που ακολουθεί με το Παράρτημα «Α» , (Π ροτάσεις ΕΑΑΣ για αύξηση εσόδων ΜΤΣ...

Το έγγραφο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), που ακολουθεί με το Παράρτημα «Α», (Προτάσεις ΕΑΑΣ για αύξηση εσόδων ΜΤΣ) και το Παράρτημα «Β» (Προτάσεις ΕΑΑΣ για την Κατανομή των Μερισμάτων του ΜΤΣ), αποτελεί μία πολύ εμπεριστατωμένη και ενδιαφέρουσα ενέργεια προς το ΜΤΣ, που ζητήθηκε με τη Φ.814.3/175/19425/Σ.2394/6-8-2013/ΜΤΣ/Τμ..
. Κεντρικού Λογιστηρίου. Πρέπει να το μελετήσουμε όλοι. Περιμένουμε σχόλια...
Αξιότιμοι Κύριοι,
1. Με το σχετικό ζητήθηκαν απόψεις από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) σχετικά με, την εξεύρεση νέων πόρων για το ΜΤΣ προκειμένου αυτές να, επανεξετασθούν με ήδη υποβληθείσες προς το ΓΕΕΘΑ σε επόμενο Διοικητικό σας Συμβούλιο.
2. Έχουμε την άποψη ότι, το ιδιαιτέρως αυτό σοβαρό θέμα που άπτεται της βιωσιμότητας του Ταμείου τίθεται σε πολύ «γενικούς» όρους, χωρίς να υφίσταται κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο εντός του οποίου η ΕΑΑΣ θα πρέπει να καταθέσει τις όποιες απόψεις της. Ειδικότερα, η ΕΑΑΣ δεν έχει την ενημέρωση, ως διακριτή νομική οντότητα, σχετικά με, τα στοιχεία που αφορούν στην πορεία των εσόδων σας, στις προβλέψεις σας, στις πηγές εσόδων και στην μέχρι σήμερα απόδοσή τους, στα μέτρα για την αύξηση των εσόδων που έχουν αποφασισθεί, στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, στην ανάπτυξη συνεργιών με άλλους φορείς παρόμοιας δραστηριότητας, κλπ.
3. Η ΕΑΑΣ επιθυμεί την συνεργασία με το ΜΤΣ στο θέμα της αύξησης των εσόδων και εκτιμά ότι, για να είναι (η συνεργασία) ουσιαστική...
και να συμβάλλει στην εξεύρεση λύσεων που θα εξυπηρετούν τον κοινό στόχο θα πρέπει, να στηρίζεται στην βάση της επαρκούς ενημέρωσης και να δρομολογηθεί η ουσιαστική και διαρκής επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο φορέων, για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.
4. Το νέο οικονομικό περιβάλλον και ειδικότερα η εξελισσόμενη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας δεν επιτρέπει εφησυχασμούς και ωραιοποιήσεις καταστάσεων, ενώ απαιτεί την πλήρη αξιοποίηση όλων των υπαρχόντων αλλά και των δυνητικών ευκαιριών που υφίστανται ή και μπορούν να δημιουργηθούν. Στο πλαίσιο αυτό, καταθέτουμε την πρόταση να εξεταστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο σας η δημιουργία ομάδας εργασίας με στελέχη των αρμόδιων υπηρεσιών σας και μέλη από τις ΕΑΑΣ, ΕΛΑΣ και τυχόν άλλους φορείς που εμπλέκονται στο θέμα των εσόδων ώστε, να γίνεται αξιολόγηση των υφιστάμενων αλλά και νέων δράσεων, να υφίσταται «συνεχής» ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων επί της πορείας των εσόδων, να εξετάζονται εναλλακτικοί τρόποι στην προσπάθεια αύξησης των εσόδων μέσα από την ενίσχυση των συνεργασιών με δημόσιους όσο και με ιδιωτικούς φορείς. Το εν λόγω «άτυπο» όργανο θα έχει «συμβουλευτικό» χαρακτήρα και κατά την εκτίμησή μας θα συνδράμει στην βελτίωση της συνεργασίας και της αξιοποίησης των δυνατοτήτων για μεγέθυνση των πόρων του Ταμείου σας.
5. Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να, συμβάλλουμε με δημιουργικό τρόπο στην πρόσκλησή σας, σας αποστέλλουμε σε Παράρτημα «Α» προτάσεις ενίσχυσης των εσόδων σας, με τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται στην παράγραφο 2 του παρόντος, για τις οποίες (προτάσεις) είμαστε στην διάθεσή σας να εξειδικεύσουμε περαιτέρω. Επιπρόσθετα, σε Παράρτημα «Β» καταθέτουμε εναλλακτική πρόταση για την αναλογικότερη κατανομή των πόρων και για τους δυνητικούς τρόπους που αυτή (η κατανομή) μπορεί να συνεισφέρει στην αρχή της αλληλεγγύης των γενεών.
6. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και για τις κατά την κρίση σας ενέργειες και αποφάσεις.
Υπογράφεται από πρόεδρο ΕΑΑΣ, Αντγο ε.α Μαυροδόπουλο Παντελή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Προτάσεις ΕΑΑΣ για την Αύξηση των Εσόδων του Μ.Τ.Σ
1. Αξιοποίηση του ιδιαίτερα μεγάλου αριθμητικού μεγέθους του εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχιακού δυναμικού των ΕΔ και της ΕΛ.ΑΣ προκειμένου να, επιτευχθούν εισοδηματικές ενισχύσεις, αλλά και η ενίσχυση των Μετοχικών Ταμείων. Ειδικότερα, προτείνεται η συνεργασία με τραπεζικό(α) ίδρυμα(τα) για την έκδοση χρεωστικής ή και πιστωτικής κάρτας Ενόπλων Δυνάμεων & Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία θα προσφέρει στους κατόχους της μια σειρά από πλεονεκτήματα κατά την χρήση της όπως, εκπτώσεις, σε αγορές καταναλωτικών και μη προϊόντων, σε παροχή υπηρεσιών όλων των κατηγοριών (νοσοκομειακές για ίδιους ή μέλη, δικηγορικών, ελευθέρων επαγγελματιών κλπ), καταβολή διδάκτρων, υψηλότερων επιτοκίων για την τήρηση μέσου υπολοίπου λογαριασμού (για την χρεωστική), κλπ. Η βασική ιδέα είναι ότι πρέπει επιτέλους να εκμεταλλευθεί το αριθμητικό του πλεονέκτημα εν συνόλω το ΥΠΕΘΑ & το Υπ. Προστασίας του Πολίτη για την σχεδίαση και την παροχή στα εν ενεργεία και στα εν αποστρατεία στελέχη μιας σειράς δυνατοτήτων που ιδιαίτερα την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία θα ενισχύσουν εισοδηματικά, τόσο τα στελέχη, όσο και τα Μετοχικά Ταμεία. Τα οφέλη για το τραπεζικό ίδρυμα που θα θελήσει να προβεί σε μια τέτοια συνεργασία είναι πάρα πολλά και ειδικότερα η μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα, η δημιουργία μιας δεξαμενής υποψηφίων πελατών, η προώθηση στην μεγάλη αυτή αριθμητική ομάδα πολλών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών άλλων εταιρειών άρα και μεγαλύτερα περιθώρια μείωσης των εξόδων και ενίσχυσης της κερδοφορίας. Η δημιουργία ενός δικτύου εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών και η με «εμπορικό» τρόπο αξιοποίησή του με την χρήση των σύγχρονων στρατηγικών και εργαλείων του μάρκετινγκ αλλά και των χρηματοοικονομικών, μπορεί να ωφελήσει πολλαπλά τους ίδιους αλλά και τα Μετοχικά Ταμεία, μέσα από την καθιέρωση επιστροφής ποσοστού επί του συνολικού «τζίρου» που θα δημιουργείται πχ σε μηνιαία βάση. Η διανομή των «κερδών» από την εν λόγω δράση στα Μ.Τ θα γίνεται σε αναλογική βάση.
2. Απόδοση στο 100% υπέρ ΜΤΣ όλων των προβλεπόμενων μέχρι σήμερα αλλά και τυχόν νέων πόρων, από δραστηριότητες και δαπάνες που χρηματοδοτούνται εκτός των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.
3. Μείωση των λειτουργικών εξόδων του Ταμείου με, τον εξορθολογισμό των δαπανών του και κυρίως της μισθοδοσίας του προσωπικού του. Να εξετασθεί η δυνατότητα ανάληψης του κόστους της μισθοδοσίας και των τυχόν καταβαλλόμενων από το Ταμείο συντάξιμων αποδοχών σε συνταξιούχους υπαλλήλους του, από την Κεντρική Κυβέρνηση.
4. Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας με την δημιουργία συνεργειών με άλλα ομοειδή ταμεία των Ε.Δ, ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση, πχ. η ενοικίαση ενός ακινήτου μπορεί να επιτύχει καλύτερες τιμές και μεγαλύτερη προσέλευση επενδυτών εφόσον συνδυαστεί με παρόμοια ακίνητα άλλων ταμείων διευρύνοντας τις δυνατότητες χρήσεων και αξιοποίησης από την πλευρά των επενδυτών.
5. Συμψηφισμός του χορηγηθέντος δανείου των περίπου 180 εκ.€ στο ΜΤΣ με τις οφειλές του Δημοσίου προς το Ταμείο, είτε εξαιτίας της ασυνέπειας του στην καταβολή των οφειλομένων λόγω απονομής μερίσματος σε Αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης ή και σε άλλες τυχόν κατηγορίες πολιτών που δεν συνεισέφεραν στα έσοδα του Ταμείου, είτε από την διαχρονικά πλημμελή όπως αποδείχθηκε εποπτεία των αρμόδιων οργάνων του στην ορθολογική διαχείριση των κεφαλαίων του. Επιπρόσθετα, να γίνει συμψηφισμός των τυχόν απωλειών του ΜΤΣ λόγω «κουρέματος» των ομολόγων του, γνωστό και ως PSI. Επίσης, το συνολικό προς το Δημόσιο χρέος του Ταμείου να απομειώνεται με κάθε μεταβίβαση ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του Σ.Ξ, επί τη βάση της εκάστοτε αντικειμενικής αξίας, είτε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε σε λοιπούς φορείς του Δημοσίου ή και του ιδιωτικού τομέα.
6. Απόδοση στο ΜΤΣ από την ΕΛ.ΑΣ :
α. Των προστίμων που επιβάλλονται, είτε για την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή και για την παράνομη είσοδό τους στην χώρα, είτε για τα τέλη έκδοσης άδειας παραμονής σε αλλοδαπούς.
β. Του προβλεπόμενου παραβόλου για τους παλιννοστούντες και τους αλλοδαπούς, το οποίο προβλέπεται στο υπ’αριθμ. 80/15/6/51-Ιε/18-7-2002 έγγραφο του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως/Αρχηγείο ΕΛ.ΑΣ/Δνση Δικονομικού.
γ. Επιπλέον κοινωνικών πόρων από λοιπές δραστηριότητες (πχ. θεωρήσεις εγγράφων ή εξαγορά ποινών από πολιτικά δικαστήρια, κλπ) προκειμένου να, ισχύσει εμπράκτως η αρχή της αναλογικότητας και για τους μερισματούχους που προέρχονται από τον χώρο της ΕΛ.ΑΣ, στα έσοδα του ΜΤΣ.
Λόγω της μέχρι και σήμερα αναντιστοιχίας σε ποσοστιαία βάση των εσόδων από την ΕΛ.ΑΣ υπέρ ΜΤΣ σε σχέση με το κόστος των μερισμάτων που λαμβάνουν τα εν αποστρατεία στελέχη της προτείνεται να, ισχύσει η απόδοση των παραπάνω πόρων με συντριπτική, αν όχι στο 100%, απόδοσή τους υπέρ ΜΤΣ για την πρώτη 5ετία και την εν συνεχεία σταδιακή μείωση της ποσοστιαίας αυτής αναλογίας υπέρ ΜΤΣ.
7. Διεύρυνση των πόρων υπέρ ΜΤΣ από δραστηριότητες όπως:
α. Εξαγορά ποινών από ανυπότακτους ή και από καταδικασθέντες από τα Στρατοδικεία της χώρας.
β. Αξιοποίηση – Εκποίηση – Μεταβίβαση ακινήτων του ΤΕΘΑ σε ιδιώτες, Δήμους και λοιπούς δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
γ. Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών στο Μ.Τ.Σ (αιτήσεις μερισματούχων και έκδοση διαφόρων πιστοποιητικών-βεβαιώσεων), σε στρατιωτικές αρχές και υπηρεσίες (πχ προσλήψεις ΕΠΟΠ, υποψήφιοι στρατιωτικών σχολών, αιτήσεις κληρωτών, αιτήσεις συνταξιοδότησης κλπ), καθώς και αρχές και υπηρεσίες του Υπ. Προστασίας του Πολίτη, με την καθιέρωση «κινητού» ενσήμου και την πληρωμή του μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Η «άϋλη» μορφή του ενσήμου προτείνεται προκειμένου να, μην μειωθεί η ανταποδοτικότητα των παραπάνω προτάσεων με το κόστος εκτύπωσης εντύπου ενσήμου. Το ΜΤΣ δύναται να το εισπράττει, είτε μέσω κατάθεσης στα τραπεζικά ιδρύματα, είτε μέσω προαγοράς από την ιστοσελίδα του με την χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.
δ. Παροχή υπηρεσιών των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας & Προστασίας του Πολίτη σε πολίτες ή και λοιπούς δημόσιους – ιδιωτικούς φορείς – ασφαλιστικά ταμεία, με την χρήση και εμπλοκή ανθρώπινου δυναμικού ή και υλικού (πχ αερομεταφορές  ασθενών, συνοδεία ή και προστασία προσώπων, διασώσεις, παροχή υπηρεσιών από Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, κλινική νοσηλεία ιδιωτών σε στρατιωτικά νοσοκομεία κλπ).  
ε. Επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά ή αιολικά πάρκα σε χώρους στρατιωτικών εγκαταστάσεων, κυρίως μέσω της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας από το ΤΕΘΑ.
8. Απόδοση του συνόλου ή έστω μέρους των Εισφορών Αλληλεγγύης που παρακρατούνται από τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ε.Δ και της ΕΛ.ΑΣ στα Μ.Τ.
9. Επανεξέταση του μέτρου επιβολής κρατήσεων υπέρ ΜΤΣ σε όλες τις δαπάνες που πραγματοποιούνται από τον Σ.Ξ και την ΕΛ.ΑΣ σε πολύ μικρό ποσοστό (πχ. 0,5 ή 1%) ώστε να είναι δυνατή η ανάληψή του από τους προμηθευτές και να μην επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.
Υπογράφεται από πρόεδρο ΕΑΑΣ, Αντγο ε.α Μαυροδόπουλο Παντελή
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
Προτάσεις ΕΑΑΣ για την Κατανομή των Μερισμάτων του Μ.Τ.Σ
1. Με πρόσφατη απόφαση του Διοικητικού σας Συμβουλίου μειώθηκε η τιμή του μεριδίου κατά 9% αναδρομικά από 1-1-2013. Η απόφαση αυτή αποτελεί κατά την άποψη της ΕΑΑΣ ένα ακόμη μέτρο «οριζόντιας» μερισματικής πολιτικής και δεν λαμβάνει υπόψη της μια σειρά από παράγοντες όπως, ο χρόνος συμμετοχής στο ΜΤΣ και στην λήψη μερισμάτων, η αναλογικότητα στην συνεισφορά των πόρων του Ταμείου και η αρχή της «αλληλεγγύης» των γενεών.
2. Προκειμένου να, καταστεί «αναλογικότερη» κατά το δυνατόν η απονομή μερίσματος στους δικαιούχους με βάση και τους παραπάνω παράγοντες, αλλά και να σταματήσει η «οριζόντια» πολιτική μειώσεων του μερίσματος, προτείνουμε η τιμή του μεριδίου να αποτελείται από 2 τμήματα, όπως παρακάτω :
α. Το «σταθερό» τμήμα, το οποίο θα αντιστοιχεί στο 60% περίπου της  τιμής του μεριδίου, δηλ. περίπου στα 3 ευρώ, και θα καταβάλλεται σε όλους ανεξαιρέτως τους δικαιούμενους μερίσματος, με βάση τα λοιπά στοιχεία εξαγωγής του μερίσματος (χιλιοστά και βαθμός).
β. Το «μεταβλητό» τμήμα, το οποίο θα αντιστοιχεί στο υπολειπόμενο ποσό της εκάστοτε τρέχουσας τιμής μεριδίου και θα καταβάλλεται μειωμένο στους μερισματούχους αναλόγως των κριτηρίων που το Ταμείο θα αποφασίζει κάθε φορά.
3. Τα κριτήρια μείωσης και οι κατηγορίες μερισματούχων που αυτά θα εφαρμόζονται θα καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΜΤΣ λαμβάνοντας υπόψη τις χρηματικές εισροές και τις ανάγκες εξοικονόμησης πόρων, την πληθυσμιακή σύνθεση ανά κατηγορία μερισματούχων, την υποστήριξη των γενεών, την οικονομική συγκυρία, την αναλογικότητα των εισφορών και συμμετοχής στα έσοδα, κλπ.
4. Έχουν δημοσιευθεί πολλές προτάσεις από διάφορους φορείς αποστράτων, αλλά και από εκθέσεις του ΜΤΣ και των εταιρειών συμβούλων που ανέλαβαν να μελετήσουν τα προβλήματα του ΜΤΣ, οι οποίες (προτάσεις) κατατείνουν στην εφαρμογή δικαιότερων κριτηρίων στην καταβολή του μερίσματος και όχι στην επιμονή της ακολουθούμενης μέχρι και σήμερα «οριζόντιας» πολιτικής. Με την παραπάνω πρόταση μας έχουμε την άποψη ότι υπηρετείται ο στόχος αυτός της αναλογικότερης και δικαιότερης καταβολής μερίσματος για τους παρακάτω λόγους:
α. Μπορεί να εφαρμοστεί το «μεταβλητό» τμήμα του μερίσματος σε προερχόμενους εκ των Σωμάτων Ασφαλείας, μειώνοντας ποσοστιαία το μέρος του τμήματος αυτού, λόγω της μη αναλογικής, διαχρονικά, συμμετοχής των εκ της ΕΛ.ΑΣ μερισματούχων στα έσοδα του ΜΤΣ.
β. Είναι δυνατή η εφαρμογή ποσοστιαίας μείωσης του «μεταβλητού» τμήματος της τιμής του μεριδίου σε μερισματούχους που έχουν λάβει μέρισμα για περισσότερα χρόνια από ότι έχουν συνεισφέρει στα έσοδα του Ταμείου.
γ. Εξυπηρετεί την προοδευτική μείωση της τιμής του μερίσματος με αντιστροφή της ηλικιακής κατηγορίας, δηλαδή οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να λαμβάνουν μικρότερη τιμή μεριδίου από τους πρόσφατα εξερχόμενους εφαρμόζοντας την αρχή της «αλληλεγγύης» των γενεών, αλλά και της αναλογικότητας.
δ. Παρέχει στα κλιμάκια διοίκησης του Ταμείου την δυνατότητα ασφαλέστερων μεθόδων, τόσο στις προβλέψεις τους σχετικά με το κόστος καταβολής του μερίσματος, όσο και στην επεξεργασία πολλαπλών σεναρίων και προτάσεων προς την Διοίκηση, για την ορθολογικότερη λήψη απόφασης.
ε. Επιτρέπει τον ετήσιο οικονομικό προγραμματισμό στους μερισματούχους με την εξασφαλισμένη τουλάχιστον καταβολή του «σταθερού» ποσού και την αποφυγή δημιουργίας χρονικών περιόδων, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, με εξαιρετικά μειωμένα έσοδα, λόγω των αναδρομικών και οριζόντιων μειώσεων.
5. Η εφαρμογή της πρότασης θα δημιουργήσει ίσως την απαίτηση για πληρέστερη ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Ταμείου σχετικά με, τις απαιτούμενες πληροφορίες για τους μερισματούχους, όπου δεν υπάρχουν, και ενδεχομένως να δημιουργήσει ένα, μικρό εκτιμούμε, πρόσθετο κόστος στην μετατροπή των μηχανογραφικών εφαρμογών. Έχουμε όμως την άποψη ότι το οποιοδήποτε (άπαξ και όχι σε διαρκή βάση) κόστος, τόσο σε επιπλέον ανθρωποώρες εργασίας, όσο και σε εκροή πόρων, αποσβέννυται από την αναβάθμιση της οργανωτικής δομής σε πληροφοριακό επίπεδο και την εφαρμογή δικαιότερων και αναλογικότερων πολιτικών στην απονομή του μερίσματος.
6. Η ΕΑΑΣ κατέληξε στην παραπάνω πρόταση λόγω της αλλαγής πλέον που έχει επέλθει  από 1-1-2013 στον τρόπο καταβολής του μερίσματος και ειδικότερα στην διάθεση του καθαρού ποσού εσόδων, μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεων προς τρίτους συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών λογαριασμών του Ταμείου, που προβλέπονται να εισπραχθούν το τρέχων κάθε φορά έτος. Η αλλαγή αυτή στον τρόπο καταβολής σε συνδυασμό με την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία καθιστά κατά την άποψή μας εξαιρετικά επισφαλή την δυνατότητα ακριβής πρόβλεψης των καθαρών για διανομή εσόδων, με αποτέλεσμα η ανάγκη για «διορθωτικές» αποφάσεις στην διάρκεια εκάστου έτους, όπως η πλέον πρόσφατη, να είναι επιβεβλημένες.
7. Μετά από τα παραπάνω και προκειμένου να αποφεύγονται «οριζόντια» μέτρα για το σύνολο των μερισματούχων, αλλά και για να είναι δυνατός ο οικονομικός προγραμματισμός, τόσο από την πλευρά του Ταμείου σας, όσο και των μερισματούχων καταθέτουμε προς αξιολόγηση την παραπάνω πρότασή μας, για την οποία είμαστε στην διάθεσή σας να συνδράμουμε με αναλυτικότερη προσέγγιση.
Υπογράφεται από πρόεδρο ΕΑΑΣ, Αντγο ε.α Μαυροδόπουλο Παντελή
Όνομα

ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ,258,ΔΙΑΦΟΡΑ,82,ΔΙΕΘΝΗ,158,ΕΛΛΑΔΑ,463,ΕΝΟΠΛ.ΔΥΝ.,9018,ΘΡΗΣΚΕΙΑ,166,ΣΩΜ.ΑΣΦ.,116,
ltr
item
KRANOSGR: Προτάσεις της ΕΑΑΣ για αύξηση εσόδων του ΜΤΣ
Προτάσεις της ΕΑΑΣ για αύξηση εσόδων του ΜΤΣ
http://1.bp.blogspot.com/-4LdBT_g4jkk/UlUhDAC_ePI/AAAAAAABSjo/scpQyQcgvvc/s400/%CE%95%CE%91%CE%91%CE%A3+to+%CE%9C%CE%A4%CE%A3.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-4LdBT_g4jkk/UlUhDAC_ePI/AAAAAAABSjo/scpQyQcgvvc/s72-c/%CE%95%CE%91%CE%91%CE%A3+to+%CE%9C%CE%A4%CE%A3.jpg
KRANOSGR
https://kranosgr.blogspot.com/2013/10/blog-post_5137.html
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/
https://kranosgr.blogspot.com/2013/10/blog-post_5137.html
true
8649993928902506037
UTF-8
Αναρτήσεις φορτώθηκαν Δεν βρέθηκαν αναρτήσεις ΠΡΟΒΟΛΗ ΟΛΩΝ Περισσοτερα Απάντηση Ακύρωση απάντησης Διαγραφή Από Αρχική ΣΕΛΙΔΕΣ Αναρτήσεις Προβολή όλων ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ Δεν βρέθηκε καμία αντιστοιχία ανάρτησης με το αίτημά σας Επιστροφή Κυριακή Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυρ Δευ Τρι Τετ Πεπ Παρ Σαβ Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Μάι Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε Δεκ μόλις τώρα 1 λεπτό πριν $$1$$ minutes ago 1 ώρα πριν $$1$$ hours ago Εχθές $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago περισσότερο από 5 εβδομάδες πριν Παρακολουθήτες Ακολουθηστε THIS CONTENT IS PREMIUM Παρακαλώ μοιραστείτε για ξεκλείδωμα Αντιγραφή όλου του κώδικα Επιλογή όλου του κώδικα Όλος ο κώδικας αντιγράφηκε στο πρόχειρο Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy