Παρασκευή, 26 Μαΐου 2017

«Φοιτητική άδεια ανοικτών πανεπιστημίων. Γιατί δε χορηγείται!!» Άρθρο του Υπολοχαγού Αθανάσιου Μακράκη στο kranosgrΓράφει για το kranosgr, ο Μακράκης Αθανάσιος
Αντιπρόσωπος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών

Γενικός Γραμματέας Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Σ
Μεγάλος αριθμός στελεχών στις Ε.Δ. θέτουν ως σκοπό της διαπλάτυνσης του εκπαιδευτικού τους επιπέδου τη φοίτηση σε Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μερίδα αυτών, για την ικανοποίηση της συγκεκριμένης επιδίωξής τους, φοιτούν σε ανοικτά πανεπιστήμια. Για τα εν λόγω στελέχη η ικανοποίηση της ανάγκης τους αποτελεί το εφαλτήριο εκκίνησης της ανάπτυξης των δυνάμεων υποκίνησης προκειμένου δοκίμως να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωσή τους.

Η ανώτατη επιμόρφωση ως επί το πλείστον συμβάλει στην ανάπτυξη του ατόμου τόσο γενικά όσο και ειδικά και αποτελεί μορφή επένδυσης στους Οργανισμούς. Τυχόν απαξίωσή της, με περικοπή μικρών αλλά χρηστικών διευκολύνσεων, αποκαρδιώνει τις φιλότιμες προσπάθειες του ανθρώπινου δυναμικού και παγιώνει μια στάσιμη κατάσταση. Άλλωστε σύμφωνα με τον Robert Henkoff «Κάθε νομισματική μονάδα που επενδύεται στην εκπαίδευση παράγει το τριπλάσιο αποτέλεσμα». Στην εν λόγω περίπτωση, το όφελος από τη φοίτηση σε ανοικτά πανεπιστήμια μεγιστοποιείται ακόμα περισσότερο καθόσον οι φοιτούντες δεν επιβαρύνουν τον Οργανισμό με το κόστος της επένδυσης.
Εν προκειμένω, κατά το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α. «Στα στελέχη των ΕΔ χορηγείται φοιτητική άδεια διάρκειας έως δέκα (10) ημερών, ανά ημερολογιακό έτος, με αποδοχές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:…… β. Φοιτούν σε Ανώτερα ή Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού, στα οποία η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας ή η φοίτηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως».
Συνεπώς από τη γραμματική ερμηνεία της ως άνω Κ.Υ.Α. πασίδηλα προκύπτει ότι οι φοιτούντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως τα ανοικτά πανεπιστήμια, που οι σπουδές τους πραγματώνονται εξ αποστάσεως, δύναται να λαμβάνουν φοιτητική άδεια.
Περαιτέρω αποκόπηκε το δικαίωμα της φοιτητικής άδειας για τα ανοικτά πανεπιστήμια κατόπιν ερμηνευτικών οδηγιών της Κ.Υ.Α.

Πλέον των παραπάνω, το ευρισκόμενο εν ισχύ ΠΔ 561/1980 αναφέρει ότι «1. Εις τους υφ’οιανδήποτε σχέσιν υπηρετούντας εις το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ., φοιτητάς χορηγείται κατ’ έτος επί  πλέον της κατά τας κειμένας διατάξεις τυχόν δικαιουμένης κανονικής μετ’ αποδοχών αδείας, ειδική μετ’ αποδοχών άδεια εξετάσεων». Επιπρόσθετα κατά το παραπάνω διάταγμα «2. Η διάρκεια της εν παραγράφω 1 αδείας ορίζεται εις εξ (6) εργασίμους ημέρας συνεχείς ή διακεκομμένας και χορηγείται υποχρεωτικώς κατά την εξεταστικήν περίοδον, διά την οποίαν αιτείται την άδειαν ο υφ’ οιανδήποτε σχέσιν υπηρετών εις το Δημόσιον και τα Ν.Π.Δ.Δ. φοιτητής». Κατ’ επέκταση σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.1346/1983 η ειδική άδεια εξετάσεων αυξήθηκε σε 14 εργάσιμες ημέρες».
Επιπρόσθετα βάσει της παρ.1 του άρθρου 4 του Συντάγματος της Ελλάδας «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου».

Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή χορήγησης της φοιτητικής άδειας δημιουργεί δυσμένεια στην κατηγορία των φοιτούντων στα συγκεκριμένα ιδρύματα τα οποία ως επί το πολύ τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Κατ’ ουσίαν λοιπόν δημιουργούνται φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων διττής αντιμετώπισης αν και παραμένει κοινός ο σκοπός τους. Συνεπώς η διοικητική επανεξέταση με επαναφορά του πρότερου καθεστώς θα ενισχύσει την προσπάθεια των στελεχών για περαιτέρω γνώσεις. Ενδεχόμενη καθυστέρηση δε θα είναι δυνατόν να αποκαταστήσει αναδρομικά την προμνησθείσα κατάσταση.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.