Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Τακτικές Κρίσεις Σμηνάρχων 2017-18Σύμφωνα με το ΦΕΚ 249/16-3-17 τεύχος Γ’, το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο Κρίσεων, κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2017-18 έκρινε τους παρακάτω Σμήναρχους, ως εξής:
1. Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:
α. Υπηρεσίας Εδάφους Ιπτάμενο, Χρήστο Λαϊνόπουλο του Αντωνίου
β. Αεράμυνας, Δημήτριο Βίζο του Αθανασίου


γ. Υγειονομικού Ιατρό, Θεοδόσιο Περδικίδη του Παναγιώτη
δ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Μαρία Μίχα-Πετράκη του Σωτηρίου
ε. Εφοδιαστή, Αντώνιο Μαντά του Γεωργίου
2. Προακτέο στον βαθμό του Ταξίαρχου στην αποστρατεία, Υπηρεσίας Εδάφους Ιπτάμενο, Χρήστο Λαϊνόπουλο του Αντωνίου
3. Μη Διατηρητέοι:
α. Ιπτάμενοι
(1) Στυλιανός Καραδήμος του Λαζάρου
(2) Σπυρίδων Παπαζαχαρίας του Αλεξάνδρου
(3) Θεόδωρος Καρκαμπούνας του Ιωάννη
(4) Δημήτριος Κωστόπουλος του Γεωργίου
(5) Μιχαήλ Σιούλας του Οδυσσέα
(6) Δημήτριος Μπουτσέλης του Γεωργίου
(7) Γεώργιος Ματαράς του Χρήστου
(8) Νικόλαος Μπέκας του Κυριάκου
(9) Δημήτριος Βασιλακόπουλος του Γεωργίου
(10) Ευάγγελος Κυπαρίσσης του Δημητρίου


(11) Χρήστος Πετεινάρης του Αντωνίου
(12) Ζήσης Κραχτούδης του Χρήστου
(13) Βασίλειος Παπαδημητρίου του Ζήση
(14) Παναγιώτης Βούλγαρης του Δημητρίου
(15) Χαράλαμπος Μουτούσης του Κωνσταντίνου
(16) Χριστόφορος Καλτσίδης του Γεωργίου
(17) Δημήτριος Καλπογιάννης του Ανάργυρου
(18) Λουκάς Γιαννάκης του Παναγιώτη
(19) Δημήτριος Μυωτέρης του Νικολάου
(20) Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου
(21) Δημήτριος Παντελάτος του Κωνσταντίνου
(22) Γεώργιος Σαββαΐδης του Αντωνίου
(23) Γεώργιος Αναστασίου του Κωνσταντίνου
(24) Νικόλαος Καρυστινός του Ευαγγέλου
(25) Ιωάννης Κουμούτσος του Γεωργίου
(26) Αθανάσιος Σταθακόπουλος του Σπυρίδωνα
(27) Νικόλαος Φοίφας του Δημητρίου


(28) Πέτρος Σκουντζούρης του Αναστασίου
(29) Όθωνας Κατσινέλος του Λουκά
(30) Αναστάσιος Αθανασόπουλος του Κωνσταντίνου
(31) Κωνσταντίνος Γιαννέλος του Ιωάννη
(32) Απόστολος Μπούκας του Στυλιανού
β. Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Απόστολος Γεωργίου του Νικολάου
γ. Αεράμυνας
(1) Περικλής Καπετανόπουλος του Χαραλάμπους
(2) Βασίλειος Τσαούσης του Περικλή
(3) Ιωάννης Τσαγκλής του Σταύρου
(4) Αντώνιος Σαξιώνης του Γρηγορίου
δ. Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Κλεονίκη Αρβανιτίδου του Αχιλλέα
ε. Διοικητικός, Παναγιώτης Τσεκρέκος του Ανδρέα
4. Προακτέους, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων:
α. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 14, 20 παρ. 1 του Ν 2439/1996 και των άρθρων 32 παρ. 1,2,3 και 91 του Ν 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκε ως ευδοκίμως τερματίσας τη σταδιοδρομία του και προακτέος στον βαθμό του Ταξίαρχου στην αποστρατεία, τον Σμήναρχο Υπηρεσίας Εδάφους Ιπτάμενο, Χρήστο Λαϊνόπουλο του Αντωνίου.
β. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 11, 20 παρ. 1, 4ε, και 21 παρ. 4α, του άρθρου 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, τους παρακάτω Σμήναρχους:
(1) Αεράμυνας, Δημήτριο Βίζο του Αθανασίου
(2) Υγειονομικού Ιατρό, Θεοδόσιο Περδικίδη του Παναγιώτη
(3) Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Μαρία Μίχα-Πετράκη του Σωτηρίου
(4) Εφοδιαστή, Αντώνιο Μαντά του Γεωργίου
γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.Δ 1400/1973, των άρθρων 16 παρ. 20, 20 παρ. 1, 4ε, 21 παρ. 4στ, του άρθρου 5 του Ν 2439/1996 και του άρθρου 91 του Ν 3883/2010, στον βαθμό του Ταξίαρχου, επειδή κρίθηκαν ως μη διατηρητέοι, τους παρακάτω Σμήναρχους:
(1) Ιπτάμενοι
(α) Στυλιανός Καραδήμος του Λαζάρου
(β) Σπυρίδων Παπαζαχαρίας του Αλεξάνδρου
(γ) Θεόδωρος Καρκαμπούνας του Ιωάννη
(δ) Δημήτριος Κωστόπουλος του Γεωργίου


(ε) Μιχαήλ Σιούλας του Οδυσσέα
(στ) Δημήτριος Μπουτσέλης του Γεωργίου
(ζ) Γεώργιος Ματαράς του Χρήστου
(η) Νικόλαος Μπέκας του Κυριάκου
(θ) Δημήτριος Βασιλακόπουλος του Γεωργίου
(ι) Ευάγγελος Κυπαρίσσης του Δημητρίου
(ια) Χρήστος Πετεινάρης του Αντωνίου
(ιβ) Ζήσης Κραχτούδης του Χρήστου
(ιγ) Βασίλειος Παπαδημητρίου του Ζήση
(ιδ) Παναγιώτης Βούλγαρης του Δημητρίου
(ιε) Χαράλαμπος Μουτούσης του Κωνσταντίνου
(ιστ) Χριστόφορος Καλτσίδης του Γεωργίου
(ιζ) Δημήτριος Καλπογιάννης του Αναργύρου
(ιη) Λουκάς Γιαννάκης του Παναγιώτη
(ιθ) Δημήτριος Μυωτέρης του Νικολάου
(κ) Δημήτριος Δημητρίου του Βασιλείου
(κα) Δημήτριος Παντελάτος του Κωνσταντίνου
(κβ) Γεώργιος Σαββαΐδης του Αντωνίου
(κγ) Γεώργιος Αναστασίου του Κωνσταντίνου
(κδ) Νικόλαος Καρυστινός του Ευαγγέλου
(κε) Ιωάννης Κουμούτσος του Γεωργίου
(κστ) Αθανάσιος Σταθακόπουλος του Σπυρίδωνα
(κζ) Νικόλαος Φοίφας του Δημητρίου
(κη) Πέτρος Σκουντζούρης του Αναστασίου
(κθ) Όθωνας Κατσινέλος του Λουκά
(λ) Αναστάσιος Αθανασόπουλος του Κωνσταντίνου
(λα) Κωνσταντίνος Γιαννέλος του Ιωάννη
(λβ) Απόστολος Μπούκας του Στυλιανού
(2) Μηχανικός Αεροπορικών Εγκαταστάσεων, Απόστολος Γεωργίου του Νικολάου
(3) Αεράμυνας
(α) Περικλής Καπετανόπουλος του Χαραλάμπους
(β) Βασίλειος Τσαούσης του Περικλή
(γ) Ιωάννης Τσαγκλής του Σταύρου
(δ) Αντώνιος Σαξιώνης του Γρηγορίου
(4) Υγειονομικού Νοσηλευτικής, Κλεονίκη Αρβανιτίδου του Αχιλλέα
(5) Διοικητικός, Παναγιώτης Τσεκρέκος του Ανδρέα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.