Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Ξίφη: Πότε τα παίρνουν οι ανθυπολοχαγοί προέλευσης ΑΣΣΥ! ΕΓΓΡΑΦΟΗ κατακύρωση του διαγωνισμού για να προμηθευτεί ξίφη το ΓΕΣ, βρίσκεται σε τελικόσ τάδιο και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα αρχίσει να παραλαμβάνει ξίφη για τους προαχθέντες ανθυπολοχαγούς!Η σύναψη της 4ετούς σύμβασης για την προμήθεια 4000 ξιφών δημοσιοποιήθηκε τον περασμένο Απρίλιο και έδωσε ελπίδες ότι οι 6 τάξεις της ΣΜΥ που έχουν προαχθεί και δεν έχουν λάβει τα ξίφη τους, θα τα πάρουν.
Ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε σε δυο εταιρίες οι οποίες ανέλαβαν το έργο για διάστημα 4 χρόνων.
δείτε τα χρονοδιαγράμματα που αναφέρει η κατακύρωση του διαγωνισμού:  • α. Τα υπόψη υλικά, πρέπει να παραδοθούν στο 2ο ΤΥΛ (Αυλώνας, Αττικής), µε µέριµνα και έξοδα των εταιρειών σας, ανά 1/3 της υπό προµήθειας ποσότητας σε 3, 5 και 6 µήνες, από την υπογραφή των επιµέρους εκτελεστικών συµβάσεων.
  • β. Οι παραδόσεις να πραγµατοποιούνται τµηµατικά, κατόπιν συνεννόησης µε την παραλαµβάνουσα Μονάδα (2ο ΤΥΛ), και όσο το δυνατόν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα (εντός του παραπάνω χρονικού διαστήµατος), καθόσον τα εν λόγω υλικά προορίζονται, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Υπηρεσίας.
  • γ. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνει από επιτροπή Αξκών, που θα συγκροτηθεί από την ΑΣ∆ΥΣ/∆ΕΠΥ, σύµφωνα µε το άρθρο 27 του Π∆ 118/07 και την τεχνική προδιαγραφή της Υπηρεσίας (ΠΕ∆-ΞΑ-113/07-05/ΓΓ0ΣΑΕ/’Εκδοση 1η), µε τη σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία των εταιρειών σας ή των νοµίµων εκπροσώπων σας, οι οποίοι προσυπογράφουν αυτό µαζί µε την επιτροπή.
  • δ. Τα υλικά κατά την παράδοσή τους, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής και πιστοποιητικό κατά ΙSO 9001/2008 του κατασκευαστή (µε κατ’ ελάχιστον εξαίρεση την παράγραφο 7.3, που αναφέρεται στην ανάπτυξη και στο σχεδιασµό) ή ισοδύναµα πιστοποιητικά, από οργανισµούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη µέλη, τα έξοδα των οποίων βαρύνουν τον προµηθευτή/κατασκευαστή.
Δικαίωση θα πρέπει να αισθάνονται και τα μέλη της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφέρειας Ηπείρου, που είχαν αναδείξει το θέμα με πολλαπλές δημοσιεύσεις και επιστολές προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.Δείτε το σχετικό έγγραφο


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.