Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Ερώτηση Κατερίνας Παπακώστα για τις νέες Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ

Ερώτηση προς τα συναρμόδια Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών κατέθεσε σήμερα η Βουλευτής Β’ Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Παπακώστα-Σιδηροπούλου, με θέμα τις νέες μειώσεις των συντάξεων των αποστράτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) από τον επανυπολογσιμό τους.

            Η Βουλευτής αναφέρει πως σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον επικείμενο επανυπολογισμό των συντάξεων θα επέλθει μείωση, καθώς δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν οι απόστρατοι, αλλά οι μειωμένοι μισθοί που καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014.

            Επιπλέον, η Κατερίνα Παπακώστα επισημαίνει πως υπάρχει κίνδυνος να μην προσμετρούνται πια τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας για τον νόμο Κατρούγκαλο, υπολογίζονται πλέον μόνον τα χρόνια για τα οποία έχουν πληρωθεί εισφορές. Σημειώνει ωστόσο, πως το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν έχουν εκδώσει σχετικές οδηγίες.

            Η Βουλευτής κάνει επίσης ειδική αναφορά σε όσους αποστρατεύτηκαν με 35 και άνω έτη πραγματικής υπηρεσίας και στους οποίους, κατά τον υπολογισμό της σύνταξής τους δεν ελήφθησαν υπ΄ όψιν τα διπλά έτη υπηρεσίας, διότι τότε, αυτή η δυνατότητα δεν τους προσέφερε κάποιο όφελος. Με τον ν. 4387/2017, ο οποίος αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, δημιουργείται όμως όφελος από την προσμέτρηση της συγκεκριμένης πενταετίας. Υπογραμμίζει μάλιστα, πως στις αρχικές πράξεις συνταξιοδότησης των εν λόγω αποστράτων, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αναφέρει την πενταετία, οι οποία όμως δεν λήφθηκε υπ’ όψιν στον υπολογισμό της σύνταξης.

            Η Κατερίνα Παπακώστα ρωτά τους συναρμόδιους Υπουργούς αν για τον συνυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014 και αν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν τα διπλά συντάξιμα έτη υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. να μην λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των συνολικών συνταξίμων ετών. Ρωτά επίσης, αν θα γίνει αυτεπάγγελτα ο υπολογισμός της συντάξιμης πενταετίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ, για όσους παλαιούς συνταξιούχους με 35 και επιπλέον έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν έκαναν χρήση της ή αν θα εκδοθούν σχετικές οδηγίες. Τέλος, ζητά να ενημερωθεί πότε θα πραγματοποιηθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων των αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ.
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
   Υπουργείο Οικονομικών
   Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
   Υπουργείο Εσωτερικών
                
ΘΕΜΑ:   Νέες Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων από τον Επανυπολογισμό τους

            Δημοσιεύματα του τύπου έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους αποστράτους των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ), καθώς κάνουν λόγο για πιθανή διπλή μείωση των συντάξεών τους. Αναφέρεται πως ο νόμος Κατρούγκαλου (ν. 4387/2016) δίνει την δυνατότητα κατάργησης των προσαυξήσεων από τα διπλά συντάξιμα έτη σε μάχιμες μονάδες και των διπλών πτητικών και καταδυτικών εξαμήνων.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα προκληθεί μείωση των συντάξεων, διότι για τον επανυπολογισμό των συντάξεων δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί όπως καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014. Σημειώνεται, πως ο εν λόγω νόμος τους είχε μειώσει.

Σε ότι αφορά τα διπλά έτη σε μάχιμες μονάδες, υπάρχει ο κίνδυνος αυτά να μην προσμετρούνται πλέον, καθώς ο νόμος Κατρούγκαλου, σύμφωνα και με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής, υπολογίζει μόνον τα χρόνια για τα οποία έχουν πληρωθεί εισφορές. Ωστόσο, από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δεν έχουν εκδοθεί σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες. Σε περίπτωση που ισχύσει αυτή η αλλαγή, μεγάλος αριθμός αποστράτων θα βρεθεί με λιγότερα συντάξιμα έτη και κατ’ επέκτασιν με επιπρόσθετα μειωμένη σύνταξη.

Επιπλέον, σε αρκετούς απόστρατους, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν με 35 πραγματικά έτη υπηρεσίας και άνω, για τον υπολογισμό της σύνταξης, δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν τα διπλά έτη υπηρεσίας, διότι η δυνατότητα αυτή, τότε, δεν τους προσέφερε κάποιο όφελος. Ωστόσο, καθώς ο ν. 4387/2016 αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, δημιουργείται όφελος για τους εν λόγω αποστράτους από την προσμέτρηση της πενταετίας. Αξίζει να σημειωθεί, πως στις εκδοθείσες αρχικές πράξεις συνταξιοδότησής τους από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, η πενταετία αναφέρεται, χωρίς να λαμβάνεται όμως υπ’ όψιν στον υπολογισμό της σύνταξης.

Σε περίπτωση που ισχύσουν αυτές οι αλλαγές, οι απόστρατοι των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα δεχθούν νέο πλήγμα στις απολαβές τους, ενώ συνεχίζει να εκκρεμεί η πλήρης υλοποίηση της Απόφασης του ΣτΕ για την αποκατάσταση των αποδοχών στο επίπεδο που ήταν προ των περικοπών του 2012.

            Κατόπιν τούτων  ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.      Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων, δεν θα λαμβάνονται πλέον υπ’ όψιν οι μισθοί που ίσχυαν όταν συνταξιοδοτήθηκαν, αλλά οι μισθοί που καθορίστηκαν με τον ν. 4307/2014;

2.      Υπάρχει περίπτωση, τα διπλά συντάξιμα έτη υπηρεσίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. να μην συνεχίσουν να λαμβάνονται υπ’ όψιν στον υπολογισμό των συνολικών συνταξίμων ετών;

3.      Θα προχωρήσετε αυτεπάγγελτα στον υπολογισμό της συντάξιμης πενταετίας σε μονάδες εκστρατείας κλπ. για όσους παλιούς συνταξιούχους αποστρατεύτηκαν με 35 και επιπλέον έτη πραγματικής υπηρεσίας και δεν έκαναν χρήση της ή θα εκδώσετε σχετικές οδηγίες;

4.      Πότε προτίθεστε να προχωρήσετε στον επανυπολογισμό των συντάξεων των αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ;Η Ερωτώσα Βουλευτής
Κατερίνα Παπακώστα- Σιδηροπούλου                                                       Αθήνα, 29 Ιουνίου 2017             
Βουλευτής Β’ Αθηνών


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.