Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

1. Την 16-03-2017 συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής έτους 2017 υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Κατά τις εργασίες του Συμβουλίου αυτού εκρίθησαν συνολικά δύο (02) Αντιναύαρχοι Λ.Σ., έξι (06) Υποναύαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.), ένας (01) Υποναύαρχος Λ.Σ. Τεχνικός, δεκαοκτώ (18) Αρχιπλοίαρχοι Λ.Σ. (εκ Σ.Δ.Σ.Λ.Σ.) και ένας (01) Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ. Τεχνικός.

Συγκεκριμένα, οι κριθέντες Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ενεγράφησαν σε πίνακες κρίσεως ως ακολούθως:

- Αντιναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»

Κλιάρης
Θεόδωρος
του
Ευσταθίου
(Α.Μ. 758)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

Μπαρκάτσας
Γεώργιος
του
Αναστασίου
(Α.Μ. 773)

- Υποναύαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:
Π ί ν α κ α ς Α΄


«Διατηρητέων»
1.
Βιδάλης
Αντώνιος
του
Ιωάννη
(Α.Μ. 783)
2.
Παρασκευάς
Παναγιώτης
του
Θεόδωρου
(Α.Μ. 790)
3.
Ντούνης
Αθανάσιος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 796)
4.
Σεφεριάδης
Γεώργιος
του
Χαράλαμπου
(Α.Μ. 798)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1.
Ζαφειρίου
Χρήστος
του
Εμμανουήλ
(Α.Μ. 791)
2.
Μοίρας
Παναγιώτης
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 806)

- Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄


«Διατηρητέων»

Ζήκας
Ιωάννης
του
Ηλία
(Α.Μ.Ε. 56)

- Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»

1.
Αϊβαλιώτης
Χαράλαμπος
του
Βασιλείου
(Α.Μ. 807)
2.
Καλογείτων
Σταμάτιος
του
Παναγιώτη
(Α.Μ. 808)
3.
Αργυρίου
Ιωάννης
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 810)
4.
Λεοντάρας
Κωνσταντίνος
του
Παρασκευά
(Α.Μ. 812)
5.
Κοντόπουλος
Ιωάννης
του
Εμμανουήλ
(Α.Μ. 816)
6.
Πουλής
Κωνσταντίνος
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 818)
7.
Αρμπουνιώτης
Νικόλαος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 820)
8.
Βαρελάς
Αναστάσιος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 830)
9.
Αναστασάκος
Αγησίλαος
του
Αριστοτέλη
(Α.Μ. 837)


10.
Θεοφανόπουλος
Αλέξανδρος
του
Λεωνίδα
(Α.Μ. 839)
11.
Περδικούρης
Γεώργιος
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 840)
12.
Λαγουρός
Αλέξανδρος
του
Νικολάου
(Α.Μ. 842)
13.
Στουρνάρας
Παναγιώτης
του
Νικολάου
(Α.Μ. 843)
14.
Μάμμης
Βασίλειος
του
Ηλία
(Α.Μ. 844)

Π ί ν α κ α ς Β΄
«Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους»

1.
Μαργωμένος
Εμμανουήλ
του
Γεωργίου
(Α.Μ. 815)
2.
Παπαλεονάρδος
Δημοσθένης
του
Διονυσίου
(Α.Μ. 823)
3.
Μεταξάς
Νικόλαος
του
Κωνσταντίνου
(Α.Μ. 824)
4.
Δεμερτζής
Κωνσταντίνος
του
Αντωνίου
(Α.Μ. 836)


- Αρχιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Τεχνικός:

Π ί ν α κ α ς Α΄
«Διατηρητέων»


Κατωπόδης
Αναστάσιος
του
Ευαγγέλου
(Α.Μ.Ε. 60)

2. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε:

α) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του Αντιναυάρχου Λ.Σ.- νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπαρκάτσα Γεώργιου (Α.Μ. 773).

β) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Διευθυντή Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Ζαφειρίου Χρήστου (Α.Μ. 791), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

γ) τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και μετά την αποστρατεία του Υποναυάρχου Λ.Σ. Μοίρα Παναγιώτη (Α.Μ. 806), ο οποίος προάγεται για τριάντα (30) ημέρες, στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (εκτός οργανικών θέσεων), μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθεί, κατόπιν εγγραφής του στον Πίνακα Β΄ «Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους».

Οι παραπάνω κριθέντες ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» Αρχιπλοίαρχοι Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων θα αποστρατευθούν.

3. Εν συνεχεία, συνεκλήθη το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με ευρύτερη σύνθεση έτους 2017, υπό την προεδρία του Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και με εισηγητή τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και Υποναυάρχων.

4. Το εν λόγω Συμβούλιο επέλεξε:

α) για την πλήρωση της κενής θέσης του νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής τον Υποναύαρχο Λ.Σ. Παρασκευά Παναγιώτη (Α.Μ. 790), ο οποίος προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..

β) για την πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Υποναυάρχων Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής τους κάτωθι Αρχιπλοιάρχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

1.
Αϊβαλιώτη
Χαράλαμπο
του
Βασιλείου
(Α.Μ. 807)
2.
Καλογείτονα
Σταμάτιο
του
Παναγιώτη
(Α.Μ. 808)
3.
Αργυρίου
Ιωάννη
του
Δημητρίου
(Α.Μ. 810)

οι οποίοι προάγονται στον βαθμό του Υποναυάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

5. Ο Υποναύαρχος Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής Βιδάλης Αντώνιος (Α.Μ. 783) προάγεται στον βαθμό του Αντιναυάρχου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (εκτός οργανικών θέσεων) για τριάντα (30) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων πρόκειται να αποστρατευθεί, λόγω επιλογής νεοτέρου του ως νεότερου Υπαρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Το εν λόγω Συμβούλιο αποφάσισε τη διατήρηση επί τιμή του τίτλου της θέσης του Γενικού Επιθεωρητή Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και μετά την αποστρατεία του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.