Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Εισφορά αλληλεγγύης... σε τόκους και μερίσματα

Καινούργιους φορο-κωδικούς θα περιλαμβάνει το νέο βασικό έντυπο φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά την προσεχή άνοιξη από όλα τα φυσικά πρόσωπα καθώς για πρώτη φορά θα δηλωθούν υποχρεωτικά σε ξεχωριστούς κωδικούς τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, μερίσματα... αμοιβές μελών ΔΣ εταιρειών και άλλα εισοδήματα επί των οποίων θα επιβληθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές 1%-4% ανάλογα με το συνολικό ύψος εισοδήματος.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, στο νέο έντυπο για το 2013 που σχεδιάζει το υπουργείο Οικονομικών θα υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί για κάθε είδος και πηγή πρόσθετου εισοδήματος. Ετσι αλλού θα δηλώνονται τα ποσά των τόκων από τις καταθέσεις που απέκτησε ο φορολογούμενος το 2012 και αλλού τα μερίσματα από μετοχές, οι αμοιβές από συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών και άλλα εισοδήματα που μέχρι σήμερα φορολογούνταν αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και τα οποία δεν ήταν υποχρεωτικό να δηλωθούν στο έντυπο.
Αυτόματα η αναγραφή αυτών των ποσών στο έντυπο συνεπάγεται τον συνυπολογισμό τους στα εισοδήματα που υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1-4% και σε περίπτωση που υπάρχουν και εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια στο άθροισμά τους για να προκύψει η φορολογητέα βάση της εισφοράς.
Για παράδειγμα, φορολογούμενος που το 2012 εισέπραξε από τόκους καταθέσεων 13.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει για πρώτη φορά φόρο 1%, δηλαδή 130 ευρώ αφού η εισφορά αλληλεγγύης αφορά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ από οποιαδήποτε πηγή. Αν ο ίδιος έχει και εισόδημα 5.000 ευρώ από ενοίκια τότε τα δύο εισοδήματα θα προστεθούν και επί του συνολικού ποσού θα υπολογισθεί η εισφορά αλληλεγγύης δηλαδή 1% στα 18.000 ευρώ, συνεπώς φόρος 180 ευρώ.
Από την εισφορά εξαιρούνται τα εισοδήματα που προέρχονται από αποζημιώσεις απόλυσης, η καταβολή εφάπαξ για συνταξιοδότηση. Επίσης εξαιρούνται οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά τον χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.
Για όσους είναι πάνω από 18 ετών Φόρος και για μηδενικά εισοδήματα
  • Η υποχρεωτική υποβολή δήλωσης από φορολογούμενους άνω των 18 ετών κρύβει φορο-παγίδες, καθώς η Εφορία ακόμα και σε μηδενικά εισοδήματα θα υπολογίσει φόρο με βάση το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης των 3.000 ευρώ και κατά περίπτωση και για τα υπόλοιπα τεκμήρια που αφορούν κατοχή αυτοκινήτου, κατοικίας κ.ά.
Νέα φοροραβασάκια με συντελεστή 1% έως 4% ο λογαριασμός
Για τις περιπτώσεις μισθωτών και συνταξιούχων στους οποίους έχει παρακρατηθεί από τις μηνιαίες αποδοχές στη διάρκεια του 2012 η εισφορά αλληλεγγύης, τότε αν έχουν εισοδήματα από τόκους, μερίσματα κ.ά. θα προστεθούν στα υπόλοιπα και επί του συνόλου του εισοδήματος θα επιβληθεί εισφορά αλληλεγγύης και στη συνέχεια θα αφαιρεθεί από τον φόρο το ποσό που παρακρατήθηκε το προηγούμενο έτος.
Για παράδειγμα, για μισθωτό με αποδοχές 20.000 ευρώ που θα δηλώσει και τόκους καταθέσεων 3.000 ευρώ, η Εφορία θα υπολογίσει εισφορά αλληλεγγύης 2% επί των 23.000 ευρώ, δηλαδή φόρο 460 ευρώ.
Από το ποσό αυτό θα αφαιρέσει τα 200 ευρώ που αντιστοιχούν στην παρακράτηση της εισφοράς για τους μισθούς των 20.000 ευρώ και συνεπώς ο τελικός φόρος που θα κληθεί να πληρώσει ο συγκεκριμένος φορολογούμενος θα είναι 260 ευρώ.
Στον πίνακα 8
Ο συμψηφισμός της εισφοράς που παρακρατήθηκε το 2012 με το τελικό ποσό της εκκαθάρισης θα γίνει από την Εφορία μέσω του νέου κωδικού που θα υπάρχει στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Ειδικότερα στον πίνακα 8 θα προστεθεί ένας νέος κωδικός στον οποίο θα αναγράψουν οι φορολογούμενοι το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης 1%-4% που τους έχει παρακρατηθεί από τους μισθούς και τις συντάξεις κατά τη διάρκεια του 2012.
Παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών επισημαίνουν ότι ο διαχωρισμός γίνεται με στόχο τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων από τις ελεγκτικές αρχές για τον προσδιορισμό του οικονομικού προφίλ του φορολογούμενου και τον έλεγχο της ειλικρίνειας της δήλωσής του.
Σύμφωνα με τον νόμο η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων άνω των 12.000 ευρώ, ενώ υπενθυμίζεται ότι πέρσι ξεκίνησε η παρακράτησή της στις μηνιαίες αποδοχές μισθωτών κι συνταξιούχων.
Η εισφορά υπολογίζεται ως εξής:
  • για συνολικό καθαρό εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 1% επί ολόκληρου του ποσού
  • από 20.001 ευρώ έως και 50.000 ευρώ, με συντελεστή 2% επί ολόκληρου του ποσού
  • από 50.001 έως και 100.000 ευρώ, με συντελεστή 3%
  • από 100.001 ευρώ και άνω, με συντελεστή 4%.
Οι 18 ετών και άνω Από μικροί στην επικίνδυνη ζώνη... της Εφορίας
Μία ακόμη παγίδα που στήνει το υπουργείο Οικονομιών για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι η προσθήκη ενός νέου κωδικού στη φετινή δήλωση όπου όσοι είναι ηλικίας άνω των 18 ετών θα απαντούν αν υποβάλουν δήλωση μόνο επειδή εμπίπτουν στο σχετικό ηλικιακό όριο.
Με τον τρόπο αυτό θα υποχρεούνται να δηλώσουν αν είναι προστατευόμενα μέλη προκειμένου να μην τους υπολογίσει η Εφορία το τεκμαρτό εισόδημα διαβίωσης ύψους 3.000 ευρώ που ισχύει για τους άγαμους. Ωστόσο, σύμφωνα με φοροτεχνικούς, από το μέτρο ενδέχεται να προκύψουν επιβαρύνσεις για χιλιάδες νέους που είτε έχουν στην κατοχή τους περιουσιακά στοιχεία που θεωρούνται τεκμήρια διαβίωσης είτε καταθέσεις είτε αποκτούν χαμηλό εισόδημα από περιστασιακή απασχόληση.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος πληρωμής φόρου κρύβεται στο γεγονός ότι σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, εφαρμόζεται ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα 3.000 ευρώ για όσους υποβάλουν δήλωση.
Αν το 2012 το πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα δεν ξεπερνάει τα 5.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο, τότε θα απαλλαγούν από τη φορολογία υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσουν αποδείξεις ίσες με το 25% του δηλωθέντος εισοδήματος αλλιώς θα τους επιβληθεί φοροποινή 10% για το ποσό που λείπει. Τα πράγματα όμως θα είναι διαφορετικά για τα φετινά εισοδήματα τα οποία φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με 21% ή 26% ανάλογα με την πηγή.
Ομως και φέτος οι νέοι κινδυνεύουν με επιβολή φόρου εάν κατέχουν αυτοκί-νητο ή ακίνητο καθώς ανεξάρτητα αν θα δηλώσουν εισόδημα από εργασία η Εφορία θα τους φορολογήσει με βάση το ποσό που προκύπτει από τα τεκμήρια διαβίωσης.
Για παράδειγμα, νέος με αυτοκίνητο 1.400 κυβικών 5 ετών χωρίς να δηλώνει εισόδημα έχει τεκμήριο διαβίωσης 5.200 και ελάχιστον τεκμήριο 3.000 ευρώ. Συνεπώς το συνολικό τεκμαρτό του εισόδημα είναι 8.200 και έτσι θα κληθεί να πληρώσει φόρο 10% για το ποσό άνω 5.000 ευρώ δηλαδή για τα 3.200 ευρώ άρα 320 ευρώ. Ακόμα κι αν δηλώσει εισόδημα αλλά αυτό δεν καλύπτει τα τεκμήρια, δηλαδή είναι χαμηλότερο των 8.200 ευρώ, θα φορολογηθεί με βάση τα τεκμήρια.
Ανοιχτούς λογαριασμούς με την Εφορία θα προκύψουν και για τους νέους που θα δηλώσουν προστατευόμενα μέλη καθώς, πέραν του ότι θα πρέπει με παραστατικά και πραγματικά γεγονότα να αποδείξουν ότι συντηρούνται από τους γονείς τους, θα πρέπει το εισόδημα των γονέων τους να καλύπτει τα τεκμήρια διαβίωσης τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους. Διαφορετικά το μπαλάκι του φόρου θα πάει στην οικογένεια. Στη ζώνη υψηλού κινδύνου για επιβολή φόρου είναι κυρίως οι νέοι άνω των 18 ετών που δεν συνοικούν με τους γονείς τους και δεν έχουν εισόδημα καθώς και όσοι διαμένουν σε σπίτια που είτε τους ανήκουν ή τους έχουν παραχωρηθεί δωρεάν από τους γονείς τους.
Η εκκαθάριση
  • Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται στα εισοδήματα των φυσικών προσώπων άνω των 12.000€.
Ετσι για φορολογούμενο με ετήσιο εισόδημα από μισθούς ύψους 35.000€ που έχει και εισόδημα από ενοίκια 10.000 και από τόκους καταθέσεων 8.000 κατά την εκκαθάριση της φετινής του δήλωσης η Εφορία θα υπολογίσει εισφορά για το συνολικό του εισόδημα, δηλαδή τα 53.000 με συντελεστή 3%, οπότε ο φόρος θα ανέλθει σε 1.590€. Από αυτά θα αφαιρεθεί η εισφορά αλληλεγγύης των 700€ που του παρακρατήθηκε κάθε μήνα το 2012 για το εισόδημά του από μισθούς των 35.000€ και ο τελικός φόρος που θα αναγραφεί στο εκκαθαριστικό σημείωμα θα διαμορφωθεί στα 890€.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ antonakos@pegasus.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.