Σάββατο, 12 Μαΐου 2012

Αποκαλυπτικά στοιχεία υπουργείου Εθνικής Άμυνας: Λεφτά υπάρχουν;

Στοιχεία για τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) για την περίοδο από το 2013 ως το 2016 έγιναν γνωστά προερχόμενα από την εισήγηση του ΥΠΕΘΑ προς το Υπουργείο Οικονομικών.
Τα στοιχεία ανταποκρίνονται στις γενικότερες προβλέψεις του μεσοπρόθεσμου πλαίσιου δημοσιονομικής στρατηγικής για αυτό το χρονικό διάστημα, του περίφημου «μνημονίου».
Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές τα όρια δαπανών για κάθε κατηγορία έχουν καθορισθεί με βάση δύο κριτήρια:
Σε ότι αφορά τις αποδοχές του προσωπικού για την περίοδο 2013-2016, έχει υιοθετηθεί και προτείνεται προς το Υπουργείο Οικονομικών η ομαλή μείωση τους κατά το ύψος των σχετικών αποχωρήσεων, αφού επιπρόσθετη μείωση στο ύψος των αποδοχών του εκτιμάται ότι θα επιφέρει πλήγμα στο αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων.
Σε ότι αφορά το ύψος των πιστώσεων του λειτουργικού προϋπολογισμού που προτείνεται, αποτελεί το ΚΑΤΩΤΑΤΟ όριο που θα επιτρέπει την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των Μονάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και κυρίως την αποφυγή δημιουργίας οφειλών.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι αμυντικές δαπάνες σε ετήσια βάση για την περίοδο μέχρι το 2016 διαμορφώνονται ως εξής:
>2011: 3.491,82
>2012: 3.714,99
>2013: 4.165,76
>2014: 3.811,96
>2015: 3.850,46
>2016: 3.840,11
Αναλυτικά τα όρια δαπανών (σε εκατ. ευρώ) ανά κατηγορία έχουν ως εξής:
-α. Αποδοχές. Σύμφωνα με την εισήγηση η ετήσια εξέλιξη τους ανά έτος είναι η ακόλουθη:
>2011: 2.202,36
>2012: 2.146,91
>2013: 2.106,00
>2014: 2.054,70
>2015: 1.994,10
>2016: 1.983,70
Σημειώνεται ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας αφορούν τη μισθοδοσία του στρατιωτικού προσωπικού, ενώ ένα ποσό, που ανέρχεται σε 11 ως 14 εκατ. ευρώ το έτος αφορά διάφορες πρόσθετες παροχές για το προσωπικό.
-β. Ασφάλιση, περίθαλψη, κοινωνική προστασία. Η ετήσια εξέλιξη τους ανά έτος είναι η ακόλουθη:
>2011: 51,22
>2012: 56,78
>2013: 56,80
>2014: 54,25
>2015: 53,25
>2016: 53,20
Σε ετήσια βάση ποσό περίπου 1 ως 1,5 εκατ. ευρώ αφορά τις δαπάνες περίθαλψης.
-γ. Λειτουργικός προϋπολογισμός. Σε αυτή τη κατηγορία περιλαμβάνονται οι αποκαλούμενες καταναλωτικές και λοιπές δαπάνες (δηλαδή με άλλο λόγια οι μετακινήσεις, οι λειτουργικές δαπάνες [καύσιμα, ανταλλακτικά, πυρομαχικά, κ.λπ.], προμήθειες, διάφορες άλλες κατηγορίες δαπανών και φυσικά οι δαπάνες που αφορούν τη συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ). Η ετήσια εξέλιξη τους ανά έτος είναι η ακόλουθη:
>2011: 872,77
>2012: 808,31
>2013: 900,00
>2014: 900,00
>2015: 900,00
>2016: 900,00
Η σταθεροποίηση του λειτουργικού προϋπολογισμού αποτελεί απόδειξη ότι οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έκαναν σημαντικά βήματα στην εξυγίανση και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας τους με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Το «κατώφλι» των 900 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση, είναι όμως το ελάχιστο δυνατό επίπεδο δαπανών χωρίς να επηρεάζεται η μαχητική τους ικανότητα. Αν απαιτηθεί, από την εξέλιξη της γενικότερης οικονομικής κατάστασης, περαιτέρω μείωση αυτού του ποσού, τότε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ θα πρέπει να γίνουν ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ στη Δομή Δυνάμεων και τις οροφές των κύριων οπλικών συστημάτων.
-δ. Εξοπλιστικές δαπάνες. Η ετήσια εξέλιξη τους ανά έτος είναι η ακόλουθη:
>2011: 360,48
>2012: 700,00
>2013: 1.100,00
>2014: 800,00
>2015: 900,00
>2016: 900,00
Τα ποσά αυτά, εάν εφόσον τελικά διατεθούν, και με συνυπολογισμό των οικονομικών υποχρεώσεων από προηγούμενα προγράμματα, θεωρούνται σχετικώς επαρκή για την υλοποίηση νέων εξοπλιστικών προγραμμάτων, με την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει εκ βάθρων τόσο η φιλοσοφία και ο τρόπος υλοποίησης, όσο και η διαδικασία επιλογής – προτεραιοποίησης των νέων προγραμμάτων και φυσικά η απειλή δεν θα μεταβληθεί δραματικά. Σε ότι αφορά το πρώτο, εκ των ουκ άνευ είναι η άμεση και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ διασύνδεση τους με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.
Ζητούμενο πρέπει να είναι η ουσιαστική συμμετοχή και ει δυνατόν η εμπλοκή σε κοινά ή και πολυεθνικά προγράμματα από την απαρχή τους, δηλαδή από τη φάση σχεδίασης και ανάπτυξης. Όμως έχοντας υπόψιν τις σημαντικές γεωπολιτικές αλλαγές που επιφέρει η ανακάλυψη (και σταδιακή έναρξη της εκμετάλλευσης) των υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι πασιφανές ότι επεκτείνει γεωγραφικά και ποιοτικά τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό, και κατά συνέπεια οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θα πρέπει να προχωρήσουν σε μία δεύτερη μείζονα στρατηγική αναδιάταξη μετά το 1974, χωρίς μάλιστα τα υπάρχοντα «μέτωπα» να κλείνουν.

Μερικές γενικές παρατηρήσεις
Λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι αμυντικές δαπάνες της χώρας αποτελούν (και υπολογίζονται) ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), είναι αυτονόητο ότι η εισήγηση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον τακτικό προϋπολογισμό του, εξαρτάται ΑΜΕΣΑ από την πορεία της ελληνικής εθνικής οικονομίας.
Παράταση της οικονομικής ύφεσης, πέραν της αύξησης εκτός ελέγχου του δημόσιου χρέους (που λογίζεται ως ποσοστό του ΑΕΠ), αυτόματα θα σημαίνει μεγαλύτερη πίεση (και μείωση) στις αμυντικές δαπάνες.
Σε κάθε περίπτωση, τα επόμενα χρόνια, απαντήσεις (με την έννοια των πολιτικών επιλογών) θα πρέπει να δοθούν σε σειρά από καίρια γενικά και ειδικά ζητήματα.
Στα πρώτα σαφώς αναφέρονται στην Εθνική Στρατηγική και τους αντικειμενικούς σκοπούς της χώρας. Θα πρέπει με άλλα λόγια να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και τι ρόλο έχουμε στο διεθνές περιβάλλον, που θέλουμε να πάμε και ποια είναι τα ζωτικά μας συμφέροντα. Η ανακήρυξη της ελληνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), θέμα που τα τελευταία δύο χρόνια έχει έλθει στο προσκήνιο, αποτελεί σαφώς μεγάλη ευκαιρία και υποχρέωση για τη χώρα, εμπεριέχει όμως και ευθύνες, με την έννοια ότι η δράση των εγνωσμένων αντίρροπων με τα ελληνικά ζωτικών συμφερόντων στην περιοχή (Τουρκία) δημιουργεί νέες προκλήσεις ασφάλειας. Οι οποίες για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά απαιτούν ΕΠΕΝΔΥΣΗ στη στρατιωτική ισχύ της χώρας.
Σε ότι αφορά τα ειδικότερα ζητήματα, χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα αποτελούν οι δαπάνες για το προσωπικό (αποδοχές). Σήμερα, που οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως «ημι-επαγγελματικές», τα έξοδα για τις αποδοχές του προσωπικού ανέρχονται περίπου στο 60% του συνόλου τους. Το προαναφερθέν βασικό κριτήριο σχετικά με την εξέλιξη τους (η ομαλή μείωση τους κατά το ύψος των σχετικών αποχωρήσεων), συνεπάγεται ότι οι προσλήψεις νέου μόνιμου (επαγγελματικού) στρατιωτικού προσωπικού για τον υπόψιν διάστημα αν δεν μηδενισθούν θα μειωθούν σημαντικά. Κατά συνέπεια η πλήρωση των προβλεπόμενων οροφών θα πρέπει να γίνει από χαμηλού οικονομικού κόστους προσωπικού, που είναι οι στρατεύσιμοι. Δηλαδή με άλλα λόγια το θέμα της θητείας θα πρέπει να τεθεί σε δημόσια συζήτηση εκ νέου.
Στη γενικευμένη κρίση που ζούμε η λύση δεν βρίσκεται σε επίπλαστα διλήμματα («μνημονιακοί» – «αντιμνημονιακοί»), αλλά στη μελέτη, εκπόνηση και υλοποίηση ενός συνολικού σχεδίου για τη χώρα. Αν και σήμερα δεν είμαστε ικανοί να το συζητήσουμε και να το αποφασίσουμε είμαστε άξιοι της μοίρας μας….

12 σχόλια:

 1. Αύξηση Θητείας στους 18 μήνες, αύξηση 10% των ενοικίων στα ΣΟΑ, ΚΑΑΥ και των λειτουργικών τους δαπανών(κοινόχρηστα, πετρέλαιο), Μείωση των κινήσεων-επιθεωρήσεων από τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ ως και τον τελευταίο Δκτή ανεξάρτητης Υπομονάδας που μετακινείται με όχημα της Υπηρεσίας από και προς την Μονάδα.
  Μείωση 50-60% της κατατάξης των ΔΕΑ, αφού δεν χρειάζονται πλέον και να ονόμαζονται Έφεδροι Αξιωματικοί μόνο οι απαραίτητοι για την επιστράτευση.
  Παύση των εκτός έδρας σε όλους, όσους υπηρετούν στον τόπο καταγωγής τους.
  Μείωση των άσκοπων ασκήσεων-βολών.
  Μείωση των υπηρεσιών στις Μονάδες.
  Απόλυση-Αποστρατεία του 10% των εν'ενεργεία στελεχών το οποίο είναι πλεονάζον, αυτό θα επιτευχθεί παράλληλα είτε με την μείωση των εισαχθέων στις σχολές είτε με απόλυση πολλών ΑΞΚΩΝ, που σε πολλές περιπτώσεις είναι περισσότεροι από τους στρατεύσιμους, των ΕΜΘ που συμπλήρωσαν τα 25 έτη υπηρεσίας ή διανύουν το 45ο έτος της ηλικίας τους, των ΕΠ.ΟΠ. που συμπλήρωσαν 7ετία ή διανύουν το 35ο έτος της ηλίκιας τους.
  Εάν εφαρμοσθούν όλα αυτά τα μέτρα θα έχουμε μείωση εξόδων κατά 2.000 εκατομμύρια Ευρώ το χρόνο και όχι μόνο δεν θα υπάρξει μείωση μισθών αλλά, το ΓΕΕΘΑ θα έχει την δυνατότητα να αυξήσει κατά 4% τον χρόνο τους μισθούς των στελεχών που πραγματικά θα καλύπτουν τις ανάγκες της Υπηρεσίας.
  Να καθήσουν κάτω οι οικονομολόγοι του Υπουργείου και θα διαπιστώσουν πως έτσι βγαίνουν τα νούμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εισαι επικινδυνος φιλε. Αλλα και κλασικος δημοσιος υπαλληλος, που θες να καθεσαι και να πληρωνεσαι. Εαν κοπουν τα εκτος εδρας, αυτοματα εχεις μειωση 10% στο μισθο σου. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΟ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. ΔΗΛΑΔΗ 1000+117=1117

   Διαγραφή
 2. Διάβασε και ανέλυσε καλύτερα τα στοιχεία: Ανώνυμος 12 Μαΐου 2012 9:53 π.μ.
  Εάν δεις γράφω για τα εκτός έδρας των ντόπιων και μόνο, και παρακάτω λέω ότι αυτές οι αλλαγές θα επιφέρουν αύξηση της τάξεως του 4% ετησίως, αλλά είσαι τόσο "γκάβαξ" που εκτός του ότι έχεις "τσίμπλες" στα μάτια σαν νεογέννητο κουτάβι όταν τρως πρωινό το μέλι δεν το αλείφεις στο ψωμί αλλά το βάζεις στα μάτια.
  "Αρουραίε", "Τυφλοπόντικα" που ζεις στα λαγούμια και όταν έρχεσαι στο φως δεν βλέπεις.
  Διάβασέ τα και ερμήνευσε σωστά τα γραφόμενά μου.
  Και εάν δεν συμφωνείς με ένα μέτρο δείξε με ποιο είναι το σωστό μην πετάς μόνο λάσπη πως είμαι επικίνδυνος, ναί λοιπόν και πάλι ξαναλέω να κοπούν τα εκτός έδρας σε όλους που υπηρετούν στον τόπο καταγωγής τους και εώς 40 χιλιόμετρα, προκειμένου να μην διανοηθεί κανένας να σγγίξει το μισθό.
  Αλλά, έτσι έχουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ''των ΕΠ.ΟΠ. που συμπλήρωσαν 7ετία ή διανύουν το 35ο έτος της ηλίκιας τους.'' Αυτοι ειναι μονιμοποιηθεντες ομως...πρεπει να τους αναπληρωσει σε αλλη υπηρεσια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. 9,34 ΕΙΣΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ.ΚΑΛΟ ΘΑ ΗΤΑΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΣ ΕΝΑΝ ΨΥΧΙΑΤΡΟ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ.ΟΙ ΕΠΟΠ ΠΟΥ ΛΕΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΑΣΧΕΤΕ ΕΙΝΑΙ Η ΡΑΧΟΚΟΚΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΕΠΟΠ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΘΕΙ ΜΕ ΕΝΑ ΦΑΝΤΑΡΟ ΠΟΥ ΜΙΞΟΚΛΑΙΕΙ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΑΠ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΑΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΦΡΑΠΕΔΟΜΑΓΚΑΣ ΑΣΧΕΤΙΛΑ.ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΠΟΠ ΝΑ ΣΕ ΠΡΟΛΑΒΩ ΜΗ ΜΟΥ ΒΓΑΛΕΙΣ ΓΛΩΣΣΑ ΞΕΡΟΛΑ.ΕΝΑ ΑΛΛΟ:ΣΤΑ ΓΕΣ-ΓΕΕΘΑ-ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΥΠΟΥΡΓΙΑ-ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟ 2 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΓΡΑΦΕΙΟ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ.ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΙ ΕΣΥ ΑΣΧΕΤΕ ΞΕΡΟΛΑ ΒΡΕΘΗΚΕΣ ΝΑ ΠΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΟΥ ΔΕΙΝΟΠΑΘΟΥΝ ΜΕ 3 ΚΙ ΕΞΗΝΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΩ ΚΙ ΑΠΟ ΚΕΙ;ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΥΡΓΙΕΛΟ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΚΟΙΤΑ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ.ΕΠΕΙΤΑ ΚΑΡΑΣΟΥΡΓΙΕΛΟ ΕΝΑΣ ΕΜΘ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ ΟΝΤΑΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΑΠ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑ.ΕΠΕΙΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ.ΠΕΣ ΜΟΥ ΛΙΓΟ ΤΙ ΧΑΠΙΑ ΠΕΡΝΕΙΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ.ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΤΕ ΡΕ ΣΟΥΡΓΙΕΛΟ.ΑΣΧΕΤΙΛΑ.ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΚΙΟΛΑΣ ΠΟΥ ΣΟΥ ΤΗΝ ΛΕΝΕ ΒΛΗΜΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Προς
  Ανώνυμος12 Μαΐου 2012 9:34 π.μ.

  μαλλον φιλε μου εσυ εισαι οτι να ναι και οπως κατσει
  εδω εξω ο κοσμος πειναει σε εμας θα δωσουν και 4% αυξηση.
  και αφου τα βγαλες ολα αυτα γιατι δεν κανεις μια αιτηση για οικονομολογος με τον χαρτοφυλακα σου και το κουστουμακι σου σαν χαρτογιακας?
  να διωξουν τους εποπ για να παρεις εσυ αυξηση. ε ρε ελλαδα των βολεμενων.ολοι για μια καρεκλα ψαχνοντε και πως θα παρουν αυξηση. ρε παρε κανα γερμανοπολυγωνο και κατευα στην ρεμιζα και ασε τα οικονομικα για αλλους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μερικοί τύποι που ζητάνε αύξηση της θητείας σε 18 μήνες έχουν ξεφύγει εντελώς κι έχουν χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα.
  Στη φάση της απόλυτης εξαθλίωσης και φτωχοποίησης των Ελλήνων νοικοκυραίων ήδη η συντήρηση των τέκνων για 9 μήνες στο στρατό συνιστά πολυτέλεια.
  Ο διπλασιασμός της υποχρέωσης στράτευσης θα οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε κοινωνική έκρηξη ακόμη και τους πιο πατριώτες νέους.
  Άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ που οδεύει με βεβαιότητα για πρώτο κόμμα στις νέες εκλογές προβλέπει άμεση μείωση της θητείας στους 6 μήνες και η ΔΗΜΑΡ του Κουβέλη με την οποία θα συνεργαστεί σταδιακή της μείωση μέχρι την πλήρη κατάργηση.
  Αν πράγματι υπάρχει έλλειψη προσωπικού οι λύσεις είναι 2:
  1.)Καθιέρωση στρατιωτικής θητείας επιτέλους και για τις γυναίκες ,όπως στο Ισραήλ ακόμη και για μικρότερο χρονικό διάστημα(πχ 6 μήνες)
  2.)Τεχνητή μείωση της οροφής του στρατεύματος με την άμεση κατάργηση όλων των στρατοπέδων σε νότια Ελλάδα(πχ Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάς, Κρήτη), αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα(πχ Κεντρική Μακεδονία).Στο τέλος, ειδικά ο Στρατός Ξηράς θα κληθεί να φυλάττει μόνο τις περιοχές της Θράκης και των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου και επίσης να διαθέτει μια αυτόνομη αξιοπρεπή παρουσία στη βορειοδυτική Μακεδονία(Φλώρινα,Έδεσσα,Καστοριά) απέναντι στα Σκόπια και βορείως των Ιωαννίνων-Ηγουμενίτσας απέναντι στην Αλβανία.
  Αν τα Ελληνικά στρατεύματα έχουν ως υποχρέωση τη φύλαξη μόνο του 10% της Ελληνικής επικράτειας που πραγματικά κινδυνεύει, η μείωση της οροφής δεν θα επιφέρει μείωση του αξιόμαχου και ειδικά της αποτελεσματικότητας τω ενόπλων μας δυνάμεων.
  Βέβαια ο τοπικισμός και τα συμφέροντα συντήρησης δεκάδων θέσεων ανωτάτων αξιωματικών αποτελούν πάντα τροχοπέδη στις παραπάνω εύλογες λύσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Φιλε μου η πιο σωστη και ακριβης προταση που εχω διαβασει,κανε μια επισημη αναφορα εαν θελεις να εχει καποια τυχη !!γιατιαπο σχολια μ..κιες χορτασαμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. μερικοί επιθυμολυν αύξηση της θητείας για να κάθονται!!!!!!!!!!
  μήοως θέλουν και το μισθό σπίτι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αύξηση θητείας στους 22 μήνες, όπως ήταν πριν το 1991.
  Απόλυση των ΕΠ.ΟΠ. άνω των 35 ετών γιατί πλέον η "ραχοκοκκαλιά" άρχισε να γίνεται η "φύρα" και σε λίγα χρόνια θα είμαστε Στρατός γερόντων και θα πάνε στις σκοπιές με το "Π", αν έχουν μονιμοποιηθεί να πάνε σχολικοί τροχονόμοι, σε εφορίες, και ότιδήποτε άλλο θέλει φύλαξη.
  Αποστρατεία των Ε.Μ.Θ. άνω των 45 ετών γιατί μπορεί να ξέρουν τα πάντα από "πόλεμο" αλλά, πλέον δεν μπορούν να σκύψουν να σφίξουν ούτε μία βίδα με το γερμανοπολύγωνο ούτε με το μπουζόκλιδο και όταν μπαίνουν στο τζιπάκι θέλουν όλο το πίσω κάθισμα για να καθίσουν.
  Απλή λογική χρειάζεται να το καταλάβει ο καθένας, ναι, να κλείσουν τα κλιματιστικά "στα" ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ και άλλα, όμως πρέπει να γίνουν και αυτά που γράφω και αν κλείσουν οι Μονάδες σε Πελοπόνησο, Στερεά και μείνουν οι απαραίτητες σε Ήπειρο, Δυτ.Μακεδονία θα διαπιστώσετε ότι θα είμαστε πάρα πολλοί για τα Στρατόπεδα που θα μείνουν.
  Κόψιμο των εκτός έδρας όλων των εντόπιων.
  Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβετε εκτός και αν, είσαστε οι βολεμένοι στη αγκαλιά του Στρατού και δεν θα μπορούσατε να κάνετε τίποτε άλλο από "πίτσα-Μπόι.
  "Ένας Οικονομολόγος, που ξεκίνησε από την "ρεμίζα" σκάβοντας παράλληλα θέσεις μάχης, τρώγοντας "κάπνα", μου δόθηκε η ευκαιρία και τελείωσα τη σχολή αλλά, δεν έγινα ποτέ "χαρτογιακάς" και αν χρειασθεί θα ξαναφορέσω τη "φόρμα", θα πιάσω και πάλι το "πτυοσκάπανο" και θα φυλλάξω τη "Γέφυρα" στα Μαράσια, στο Πύθειο και στο φυλάκιο Ωμέγα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ....ααααααά,ησιύ έχς ξιφύγ......your machine flanch kaiei.....

   Διαγραφή
 10. είναι κρίμα στην εποχή μας που η ιατρική έχει τόσο προοδεύσει αυτός που χρειάζεται την βοήθεια της να μην προστρέχει σε αυτήν αλλά να παραθέτει εκθεσιακό σημείωμα εδώ. κρίμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.