Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2011

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διευκρινίσεις για τις αλλαγές που επήλθαν στον τρόπο συνταξιοδότησης των στρατιωτικών με τον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο, δίνει με εγκύκλιο, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Φ. Σαχινίδης, το Υπουργείο Οικονομικών.

Ωφελημένοι είναι οι στρατιωτικοί που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010 συμπληρώνοντας 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας, οικογένειες με τρία παιδιά όπου και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικών κατηγοριών.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2011, αυξάνονται σταδιακά τα χρόνια υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος και από1-1-2015 και μετά για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Για όσους είχαν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31-12-2010, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), εξακολουθεί να ισχύει ο παλαιότερος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία ακόμη και μετά την 1-1-2015.

Από το έτος 2011, τα χρόνια υπηρεσίας τα οποία απαιτούνται, αυξάνονται σταδιακά και φθάνουν ως τα 30 ½ χρόνια το 2014. Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας, ενώ καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης.

Ακόμη το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης για όσους έχουν τρία παιδιά, μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες στρατιωτικούς μητέρες τριών τουλάχιστον παιδιών. Μέχρι την ισχύ του νέου νόμου το δικαίωμα αυτό το είχαν μόνο γυναίκες στρατιωτικοί που είχαν συμπληρώσει 20 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και οι άντρες που τελούσαν σε κατάσταση χηρείας.

Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικών κατηγοριών εφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31-12-2010 δεκαοκταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, (προκειμένου για όσους διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας) ή εικοσαετή (προκειμένου για τους λοιπούς), μπορούν να διπλασιάσουν το χρόνο που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, το χρόνο καταδυτικών εξαμήνων γι’ αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια κλπ, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την Υπηρεσία.

Αναλυτικά η εγκύκλιος:
1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ


Ν. 3865/2010


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-2010


Με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 1 του νόμου αυτού, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου Μόνου του Ν.3847/2010 (ΦΕΚ 67Α’/11-5-2010), ρητά προβλέπεται, ότι οι στρατιωτικοί (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2010 (συμπλήρωση 24 ½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας), δεν θίγονται από τις διατάξεις του Ν.3865/2010.


Έτσι για τον/την στρατιωτικό που θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2010, με βάση τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του Ν.3865/2010 (21-7-2010), όποτε και αν αποχωρήσει από την υπηρεσία (ακόμα και μετά την 1-1-2015, έτος που αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν γι’ αυτόν όλες οι κατά περίπτωση εναλλακτικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του και ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής του, που ίσχυαν πριν το Ν.3865/2010.


Επίσης, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας ειδικών κατηγοριών (ιπτάμενοι, υποβρύχιοι καταστροφείς, ναρκαλιευτές, πυροτεχνουργοί, αλεξιπτωτιστές, υπηρετούντες σε υποβρύχια, ΕΚΑΜ, κλπ), εφόσον έχουν συμπληρώσει μέχρι την 31-12-2010 δεκαοκταετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, (προκειμένου για όσους διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας) ή εικοσαετή (προκειμένου για τους λοιπούς), μπορούν να διπλασιάσουν το χρόνο που διετέλεσαν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, το χρόνο καταδυτικών εξαμήνων γι’ αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια κλπ, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την Υπηρεσία.


Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ίσχυαν για τους στρατιωτικούς πριν το Ν.3865/2010, περιλαμβάνονται αναλυτικά στους ακόλουθους ΠΙΝΑΚΕΣ.
2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


α) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν.3865/2010, αυξάνονται, σταδιακά, από 01-01-2011 τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος των στρατιωτικών, γενικά, (νέοι και παλαιοί ασφαλισμένοι), οι οποίοι συμπληρώνουν, από 01-01-2011 και μετά, 24 ½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας, ως εξής:


Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, που συμπληρώνουν 24½ έτη συντάξιμης υπηρεσίας:


- το έτος 2011, απαιτούνται πλέον 26 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.


- το έτος 2012, απαιτούνται 27 ½ έτη.


- το έτος 2013, απαιτούνται 29 έτη.


- το έτος 2014, απαιτούνται 30 ½ έτη.


Για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και το έτος 2014 (συμπλήρωση 24 ½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας), ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξής τους δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές που επέρχονται με τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού.


Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά, θα συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση είτε του 60ού έτους της ηλικίας τους είτε 40 ετών συντάξιμης υπηρεσίας.


Ειδικά για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης των στρατιωτικών, γενικά, ανδρών και γυναικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, από 01-01-2011 και μετά, εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις σε συνδυασμό με αυτές της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου '36 του Ν.3865/2010.


Ειδικότερα:


Μέχρι την ισχύ του Ν.3865/2010 η συνταξιοδοτική νομοθεσία παρείχε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης σε γυναίκες στρατιωτικούς μητέρες τριών (3) τουλάχιστον παιδιών, μετά τη συμπλήρωση 20 χρόνων πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και ανεξάρτητα από την προσωπική/οικογενειακή κατάσταση και την ηλικία των παιδιών τους. Οι άνδρες στρατιωτικοί με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις (20ετία) μόνο στην περίπτωση που τελούσαν σε κατάσταση χηρείας και είχαν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά ή ήταν διαζευγμένοι με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά των οποίων είχαν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.


Με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-559/07 κρίθηκε ότι οι διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 26 στρατιωτικοί) του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που επιφυλάσσουν διαφορετική μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών ως προς την ελάχιστη απαιτούμενη υπηρεσία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αντιβαίνουν στα οριζόμενα στο άρθρο 141 της Συνθήκης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, παραβιάζοντας την αρχή της ισότητας ως προς την καταβολή αμοιβής.


Με τις διατάξεις της περ.β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 και σε εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης του ΔΕΕ, εξομοιώνονται, από 01.01.2011, άνδρες και γυναίκες, στρατιωτικοί, γενικά, που έχουν τρία (3) παιδιά, ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.


Έτσι, καταργείται η ως άνω προϋπόθεση και παρέχεται πλέον η δυνατότητα και στους άνδρες στρατιωτικούς με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά να συνταξιοδοτούνται με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις γυναίκες στρατιωτικούς μητέρες τριών (3) τουλάχιστον παιδιών. Έτσι αυξάνεται από 01-01-2011 και για τους άνδρες και για τις γυναίκες στρατιωτικούς, ο ελάχιστα απαιτούμενος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας ή ασφάλισης (κατά περίπτωση), σε 21, 23 και 25 έτη για όσους συμπληρώνουν την 20ετία τα έτη 2011, 2012 και 2013, αντίστοιχα.


Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζονται τα εξής:


α) Το δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση τις προαναφερόμενες ευνοϊκές διατάξεις για όσους έχουν τρία (3) τουλάχιστον παιδιά μπορεί να ασκηθεί και από τους δύο γονείς.


β) Όσοι στρατιωτικοί (γυναίκες u942 ή άνδρες με τις προαναφερόμενες επιπλέον προϋποθέσεις) με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία/ασφάλιση μέχρι την 31-12-2010, εξακολουθούν να διατηρούν το δικαίωμα της συνταξιοδότησης, οποτεδήποτε και αν αποχωρήσουν από την υπηρεσία, ήτοι ακόμα και μετά την 01-01-2011.


γ) Τα ισχύοντα από 01-01-2011, για τη συνταξιοδότηση των ανδρών στρατιωτικών με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά έχουν εφαρμογή, από την ίδια ως άνω ημεροχρονολογία (01-01-2011) και για όσους από αυτούς έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση τις γενικές διατάξεις (24 ½ έτη), μέχρι 31-12-2010, αφού το δικαίωμά τους ως τρίτεκνων γεννάται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από την ημερομηνία αυτή (01-01-2011).


δ) Όσοι και όσες στρατιωτικοί συμπληρώνουν την 20ετία:


- το 2011, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να συμπληρώσουν 21 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).


- το 2012, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να


συμπληρώσουν 23 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).


- το 2013, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα πρέπει να


συμπληρώσουν 25 χρόνια πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης (όποτε ο χρόνος αυτός συμπληρωθεί).


- το 2014 και μετά, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος θα


έχουν την ίδια συνταξιοδοτική μεταχείριση με τους λοιπούς στρατιωτικούς.


Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των στρατιωτικών, γενικά,


ανδρών και γυναικών, παρατίθενται συνοπτικά στον ακόλουθο ΠΙΝΑΚΑ.


β) Ειδικά για τους στρατιωτικούς, γενικά, που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 01-01-2015 και μετά και οι οποίοι απομακρύνονται αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, με εξαίρεση τις περιπτώσεις επιβολής καταστατικής ποινής που συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος καταβολής της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας τους, ή την ημεροχρονολογία κατά την οποία, εάν ο στρατιωτικός δεν είχε απομακρυνθεί από την Υπηρεσία, θα συμπλήρωνε 35ετή πραγματική υπηρεσία. Εξυπακούεται ότι η σύνταξη θα υπολογισθεί με


βάση τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και όχι με βάση τα 35 έτη. Δηλ: εάν στρατιωτικός ο οποίος απομακρύνεται από την Υπηρεσία, σύμφωνα με τα ανωτέρω, έχει συμπληρώσει κατά την απομάκρυνσή του 30 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, η σύνταξή του θα του καταβληθεί μετά την παρέλευση 5 ετών, ημεροχρονολογία που θα συμπλήρωνε 35 έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. αν είχε παραμείνει στην Υπηρεσία και δεν είχε μεσολαβήσει η απομάκρυνσή του από αυτή. Η σύνταξή του θα υπολογισθεί με βάση τα 30 έτη της πραγματικής υπηρεσίας του. Εάν ο ανωτέρω στρατιωτικός κατά την απομάκρυνσή του από την Υπηρεσία έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας του, η σύνταξη θα του καταβληθεί μετά την παρέλευση 2 ετών, που θα συμπληρώσει το 60ό έτοςτης ηλικίας του. Εξυπακούεται ότι εάν κατά την απομάκρυνσή του από την Υπηρεσία έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, η σύνταξη θα του καταβληθεί άμεσα.


3. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Στον απαιτούμενο χρόνο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος


λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι χρόνοι υπηρεσίας.


α) ο χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας όπως αυτός προσδιορίζεται με τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου (π.δ. 169/2007, ν.2084/1992 και ν.3865/2010).


β) ο χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο,


σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του π.δ. 169/2007 καθώς και του άρθρου 8 του ν.2084/1992 και υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.


γ) ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (αφορά μόνον όσους έχουν καταταγεί για πρώτη φορά από 01-01-1983 και μετά, χωρίς καμία προϋπηρεσία στο Δημόσιο πριν την ημερομηνία u945 αυτή).


4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ


Για τους στρατιωτικούς, γενικά, που θεμελιώνουν σύμφωνα με τα ανωτέρω


συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31-12-2014 (συμπλήρωση 24 ½ ετών συντάξιμης υπηρεσίας), δεν επέρχεται καμία μεταβολή στον τρόπο υπολογισμού της σύνταξής τους και εξακολουθούν να ισχύουν οι οικείες διατάξεις τόσο του π.δ. 169/2007 όσο και του ν.2084/1992. Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα σύμφωνα με τα ανωτέρω από 01-01-2015 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν.3865/2010.


5. ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


α) Με τις διατάξεις του άρθρου 41 (παρ. 1 και 3) του π.δ. 169/2007 προβλέπεται ότι οχρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα, ο χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, καθώς και ο χρόνος όσων υπηρετούν σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου.


Ο ανωτέρω χρόνος λογίζεται διπλάσιος ή τριπλάσιος, κατά περίπτωση, εφόσον αυτοί που διατελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας συμπληρώνουν δεκαοκταετή και οι άλλοι εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία.


β) Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν.3865/2010, αυξάνεται, από 01-01-2011, ο προαναφερόμενος χρόνος της δεκαοκταετούς ή εικοσαετούς, κατά


περίπτωση, πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας που είναι απαραίτητος για τον


διπλασιασμό ή τριπλασιασμό του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών των ανωτέρω ειδικών κατηγοριών, σε είκοσι πέντε 25 έτη.


Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή για όσους έχουν συμπληρώσει την


προαναφερόμενη δεκαοκταετή ή εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, κατά περίπτωση, μέχρι την 31-12-2010.


Παραδείγματα


α) στρατιωτικός ο οποίος την 31-12-2010 έχει συμπληρώσει 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, από τα οποία 7 υπολογίζονται διπλάσια, επειδή διετέλεσε σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, έχει θεμελιώσει κατά την ανωτέρω ημερομηνία συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αφού η συνολική συντάξιμη υπηρεσία του ανέρχεται σε 25 έτη και επομένως μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε και να συνταξιοδοτηθεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν την 21-7-2010 (ημερομηνία u953 ισχύος του ν.3865/2010).


β) στρατιωτικός ο οποίος την 31-12-2010 έχει συμπληρώσει 18 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, από τα οποία 4 υπολογίζονται διπλάσια, επειδή διετέλεσε σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12- 2010, αφού η συνολική συντάξιμη υπηρεσία του, κατά την ημερομηνία αυτή, ανέρχεται σε 22 έτη. Ο στρατιωτικός αυτός μπορεί να αποχωρήσει από την Υπηρεσία όταν θα έχει συμπληρώσει τα έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας που απαιτούνται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.


Δηλαδή, εάν ο ανωτέρω, με συνυπολογισμό και του διπλάσιου χρόνου, συμπληρώνει τα 24½ έτη πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας το έτος 2012, θα συνταξιοδοτηθεί όποτε συμπληρώσει 27 ½ έτη συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας ή και μετά.


γ) στρατιωτικός ο οποίος την 31-12-2010 έχει συμπληρώσει 16 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, από τα οποία 10 υπολογίζονται διπλάσια, επειδή διετέλεσε σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, δεν έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα την 31-12-2010, επειδή η πραγματική στρατιωτική υπηρεσία του ανέρχεται σε 16 έτη και επομένως δεν μπορεί να γίνει ο κατά τα ανωτέρω διπλασιασμός. Ο διπλασιασμός του χρόνου του ανωτέρω στρατιωτικού θα γίνει μετά το έτος 2011 και επομένως για το διπλασιασμό αυτό απαιτείται πλέον η συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Με βάση τα ανωτέρω ο προαναφερόμενος στρατιωτικός θα μπορεί να αποχωρήσει από την Υπηρεσία από το έτος 2019 και μετά, οπότε θα έχει συμπληρώσει 25 έτη πραγματική στρατιωτική υπηρεσία και θα μπορεί να υπολογισθεί διπλάσιος ο χρόνος πτητικής ενέργειας του, ώστε να συμπληρωθούν τα 40 έτη υπηρεσίας που είναι απαραίτητα για να συνταξιοδοτηθεί ο στρατιωτικός που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2015 και μετά.


II. ΑΡΘΡΟ 21


παρ. 1


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, ο χρόνος υπηρεσίας, των Εθελοντών Μακράς Θητείας που διανύθηκε στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις με την ιδιότητα του Οπλίτη Πενταετούς Υποχρέωσης (ΟΠΥ) ή του Εθελοντή Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ), καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας των ανακαταταγμένων Εφέδρων Αξιωματικών Μακράς Διάρκειας, για τον οποίο ασφαλίσθηκαν στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, αναγνωρίζεται από το Δημόσιο, ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας.


Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσους υπηρέτησαν ως ΟΠΥ ή ΕΠΥ, οι οποίοι μετά την απομάκρυνση τους από τις θέσεις αυτές κατατάχθηκαν στα Σώματα Ασφαλείας ή το Πυροσβεστικό Σώμα ή διορίστηκαν στο Δημόσιο.


Εξυπακούεται ότι οι ανωτέρω διατάξεις αφορούν:


α) όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 3865/2010 στο Δημόσιο, γενικά και β) όσα από τα πρόσωπα αυτά έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία και έχουν


συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο (σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 4).


Η αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου υπηρεσίας, ως συνταξίμου από το Δημόσιο, γίνεται, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που διαβιβάζεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής ʼμυνας. Με ευθύνη της Υπηρεσίας αυτής, αναζητείται η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου), για κύρια και επικουρική σύνταξη, που έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ για το παραπάνω χρονικό διάστημα. Οι εν λόγω ασφαλιστικές εισφορές κατά το μέρος που αφορούν κύρια σύνταξη, αποδίδονται στο Δημόσιο, κατά το μέρος δε, που αφορούν επικουρική σύνταξη, στα οικεία Μετοχικά Ταμεία (ΜΤΣ, ΜΤΝ, ΜΤΑ), εντός εξαμήνου από την κοινοποίηση σε αυτά της σχετικής πράξης αναγνώρισης.


Ειδικά για τα πρόσωπα της ανωτέρω περίπτωσης (β) δεν αναζητούνται οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη, οι οποίες έχουν καταβληθεί στο ΙΚΑ, δεδομένου ότι ήδη ο χρόνος αυτός έχει υπολογισθεί ως συντάξιμος από το Δημόσιο, με βάση τις διατάξεις της κοινής διαδοχικής ασφάλισης.


παρ. 2


Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, προβλέπεται ότι από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, (21-7-2010), οι έφεδροι εξ εφέδρων Αξιωματικοί του άρθρου 53 του ν. 833/1937, υπάγονται στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου. Ο χρόνος ασφάλισης τους, κατά το διάστημα που είχαν τη στρατιωτική ιδιότητα, σε άλλα Ταμεία πλην εκείνων στα οποία ασφαλίζονται τα στελέχη των Eνόπλων Δυνάμεων, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης δημόσιας υπηρεσίας, υπό την προϋπόθεση της καταβολής των προβλεπομένων ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου) από τους ίδιους.


Για την αναγνώριση του χρόνου αυτού ως συνταξίμου, για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα είχαν ασφαλισθεί στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ, θα ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία που προβλέπεται για τους Εθελοντές Μακράς Θητείας.


παρ. 3


Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.3865/2010, προβλέπεται ότι οι «νέοι ασφαλισμένοι» στρατιωτικοί (ασφαλισθέντες για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά), οι οποίοι έχουν την ιδιότητα του μηχανικού ή του γιατρού, υπάγονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, (21-7-2010) στο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου και προαιρετικά, κατόπιν επιλογής τους, στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς που μπορεί να υπαχθούν λόγω της ιδιότητάς τους ΤΣΜΕΔΕ ΤΣΑΥ . Στην περίπτωση που επιλέξουν και την υπαγωγή τους στα ειδικά αυτά Ταμεία, θα πρέπει να καταβάλλουν οι ίδιοι το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών. Τα πρόσωπα αυτά από την ανωτέρω ημερομηνία (21-7-2010) υπάγονται για υγειονομική περίθαλψη υποχρεωτικά στον Ο.Π.Α.Δ. ανεξαρτήτως της προαιρετικής ασφάλισής τους ή όχι στα προαναφερόμενα ειδικά Ταμεία και πάντως όχι ενωρίτερα από την ημερομηνία έναρξης της παρακράτησης για υγειονομική περίθαλψη, υπέρ Ο.Π.Α.Δ., από τις αποδοχές τους.


ΙΙΙ. ΑΡΘΡΟ 22


1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ (παρ. 1)


α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, καταργείται για όσους στρατιωτικούς, γενικά, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2011 και μετά, η προϋπόθεση της συμπλήρωσης 25 ετών συντάξιμης υπηρεσίας (περ. ιβ’ παρ. 1 άρθρου 37 του π.δ. 169/2007), προκειμένου αυτοί να προσμετρήσουν στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία τους, το χρόνο σπουδών τους για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου σχολής ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Έτσι τα ανωτέρω πρόσωπα, ανεξαρτήτως του χρόνου της κατάταξής τους και των ετών συντάξιμης υπηρεσίας τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χρόνο αυτό, τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για την προσαύξηση της σύνταξής τους. Εξυπακούεται ότι ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπολογίζεται ως συντάξιμος με βάση άλλες διατάξεις.


β) Ως χρόνος σπουδών λογίζεται ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός μόνο πτυχίου ανώτατης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ο εν λόγω χρόνος (διάρκεια σπουδών) είναι αυτός που προβλέπεται από τον οργανισμό ή από τη νομοθεσία που διέπει την λειτουργία της κάθε Σχολής κατά το χρόνο της αποφοίτησης.


γ) Ο/η στρατιωτικός μπορεί να αναγνωρίσει και μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται να αναγνωρίσει (σε μήνες).


δ) Μετά την εκτέλεση της σχετικής αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων, η πράξη αυτή δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται ως προς τον αναγνωριζόμενο με αυτή χρόνο. Μπορεί πάντως ο/η υπάλληλος που έχει αναγνωρίσει μέρος του συνολικού χρόνου που δικαιούται, να ζητήσει με νέα αίτησή του την αναγνώριση του επί πλέον χρόνου που επιθυμεί.


Διαδικασία αναγνώρισης


α) Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του ενδιαφερομένου εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% (όση είναι και η εισφορά του στρατιωτικού για την κύρια σύνταξη) που υπολογίζεται επί των συνταξίμων αποδοχών του, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη.


Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς προκύπτει από τη σχέση:


Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές) Χ 6,67% Χ μήνες (που θα αναγνωρισθούν).


β) Για τον αναγνωριζόμενο χρόνο εκδίδεται αναγνωριστική πράξη από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η πράξη αυτή υπόκειται στα ένδικα μέσα του άρθρου 66 του Π.Δ. 169/2007.


γ) Η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο , μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά τη συνταξιοδότησή του, αφού από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η υποβολή της σχετικής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.


2. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΧΡΟΝΩΝ (παρ. 3 & 4)


α) Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, ορίζεται ότι, προκειμένου για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και του Πυροσβεστικού Σώματος η αναγνώριση ως συνταξίμου του χρόνου υπηρεσίας τους (5 έτη) που λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του π.δ.169/2007, γίνεται με καταβολή από τους ίδιους των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη (ποσοστό 20%). Οι εισφορές αυτές υπολογίζονται επί της αποζημίωσης που λαμβάνουν για εργασία πέραν του πενθημέρου και μέχρι τη συμπλήρωση u960 ποσού που αναλογεί σε αποζημιώσεις 60 πλήρων μηνών, παρακρατούμενες κατά την καταβολή της.


β) Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν.3865/2010, προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη η συντάξιμη υπηρεσία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995, υπό την προϋπόθεση ότι, με βάση τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού (21-7-2010), συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (24 ½ έτη) από 01-01-2015 και μετά. Ο χρόνος αυτός, (3έτη) λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων, (40 έτη).


Ο χρόνος αυτός, (3έτη) λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων, (40 έτη).


Ο χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών.

 

12 σχόλια:

 1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από έναν διαχειριστή ιστολογίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. @#$^^&^%... na doume apo edw kai pera poios 8a ksanadoulepsei... egw pantws stoxos kai malakas gia 1000 euro kai guftos ana thn Ellada den ginomai 8a ka8omai kai 8a tous douleuw reeee lamogia. strato apo KAPH 8elete 8a ton exete alla parallhla den 8a einai sto pleuro sas lamogia.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. O KSEPESMOS EXEI KAI ENA ORIO, KURIOI THS HGESIAS,APORW POIOS EINAI O ROLOS SAS???
  ME TI PSUXOLOGIA 8A MPORESOUME EMEIS TA KATWTERA STELEXH NA PROSFEROUME ME KA8ARO MUALLO TIS UPHRESIAS MAS, OTAN EIDH TA BGAZOUME PARA POLLH DUSKOLA PERA.

  DONEUS

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΡΙΜΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΟΙΣ ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΣ.ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΗΓΕΣ. ΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟΙ ΗΓΕΣΙΑ ΕΚΑΝΕ ΜΟΚΟ ΜΟΛΙΣ ΤΑ ΕΜΑΘΕ ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ Κ ΜΑΛΙΣΤΑ ΓΕΛΑΓΑΝ. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ Κ ΞΕΡΕΤΕ ΚΟΚΟΚΟΚΟΚΟΚΟΚΟΚ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. 15 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΚΑΘΕΣΤΕ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΞΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΦΕΥΓΕΤΕ,ΝΑ ΖΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ,ΕΙΝΑΙ ΚΡΙΜΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 55,ΟΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΧΑΡΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 10 ΧΡΟΝΙΑ,Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 70 ΕΤΗ.ΝΤΡΟΠΗ,ΠΟΛΛΟΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΛΟΓΩ ΤΙΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ,ΚΑΙ ΕΚΤΙΘΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΣΤΑ 3 ΣΩΜΑΤΑ.ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟ 25ΕΤΙΑ ΣΕ 35ΕΤΙΑ ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ...ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΑΝΤΕΞΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ 45 ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ...ΝΤΡΟΠΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΚΟΤΕΣ, ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ, ΤΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΟ ΣΥΝΑΦΙ ΤΟΥΣ... ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ Ο ΞΕΠΕΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΩΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΙ. ΕΓΩ ΑΛΛΗ ΑΠΟΡΙΑ ΕΧΩ, ΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟ ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΨΑΧΝΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΝΑ ΤΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΕΡΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΕΝΑ ΣΤΡΑΤΟ ΜΕ ΜΕΣΩ ΟΡΟ ΗΛΙΚΙΑ ΤΑ 40 ΕΤΗ!!! ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΙΔΗ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟ...ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ, ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥΣ 8Α ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΝΕ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ. ΚΡΙΜΑ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟΣ,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΜΑ. ΣΗΜΕΙΩΝΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΕΙΜΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΡΚΕΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΜΕ ΠΑΤΕΡΑ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΩΤΙΚΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΣ ΚΛΑΔΟ.ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ...ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΤΩΡΑ,ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΡΑΣΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ,ΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΝΑ ΑΙΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ..Π.Χ. ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΦΡΟΥΡΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΟΙΚΗΜΑΤΑ,ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΘΩΡΙΟΥ,ΕΥΝΟΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΛΠ...ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ,ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΑΡΧΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΕΕΙ!!!!...ΛΟΚ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. τα παντα ειναι κομενα και ραμενα για τους <>που εκ των πραγματων κανεις τους δεν βγαινει στην συνταξη πριν τα 33-35 χρονια οποτε ο τωρινος νομος δεν τους ακουμπα...ολα λοιπον δειχνουν ενα καλοστημενο σχεδιο εξωντοσης ολων εμας των <>σε βαθμους στελεχων που καλουμαστε πλεον να βγαλουμε το φιδι απο την τρυπα για να μπορεσουν τα κατ'εξοχην λαμογια της πολιτικης και στρατιωτικης ηγεσιας να κερδισουν τα παχυλα εφ'έπαξ και της συνταξεις τους(ολα αυτα φυσικα απο της κρατησεις των πολλων)δυστυχως κυριοι (η προσφωνηση ειναι επιεικης)παιξατε και χασατε...τουλαχιστον οσον αφορα τα παλια στελεχοι που εχουν 20+ χρονια υπηρεσιας και βρισκοντε πανω απο τα 40 χρονια.τετοιον στρατο θελουν λοιπον αυτον και θα εχουν...καλα γεραματα σε ολους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. να μην ξεχναμε οτι και οι κρατησεις που μας γινοντε (ακομα)για το ΜΤΣ σε λιγο θα ειναι παρανομες καθως η πολιτικη ηγεσια του ΥΕΘΑ το ειπε ορθα-κοφτα...μερισματα ΤΕΛΟΣ,οποτε γιατι να μας κανουν κρατησεις?προσωπικα θα καταφηγω σε δικαστικο αγωνα για να παρω πισω ολα τα χρηματα που μουεχουν κρατηση γι'αυτο τον σκοπο καθως και το ΒΕΑ το οποιο και παλι δεν θα παρουμε.κοντολογης συζηταμε για ποσα της ταξεως των 50.000 ευρω και πανω .οποτε ειναι πολλα τα λεφτα συναδελφοι,κινητοποιηθητε και μην αφησετε τα λαμογια να κανουν παρτυ με τους κοπους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Όλους πολύ πατριωτικούς σας βρίσκω! Ο ένας δεν θα δουλέψει, ο άλλος πήγε στο στρατό για να πάρει σύνταξη στα 15 χρόνια, του αλλουνού του πέφτει η ψυχολογία υπολογίζοντας ότι στα 45 (!) του θα βρίσκεται στο μέτωπο. Πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω... Δεν θέλετε κύριε; Ο δρόμος ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Για βγες απ' το στρατό και ψάξε για δουλειά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΤΑ 20-25 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΟΠΟΙΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ ΑΥΤΟ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ ΕΣΤΩ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝΕ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ..... ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΛΗΜΕΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΝΑΣ ΕΜΘ 20-11-1987 (ΤΘ).ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΦΤΟΥΜΕ ΣΤΗ ΠΑΓΙΔΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΜΘ ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟ ΒΟΛΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΞΚΟΥΣ.Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΕΙ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΟΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΛΠ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΘ- ΜΗΝ ΑΝΑΛΩΝΕΣΤΕ ΣΤΟ ΝΑ ΣΥΓΚΡΙΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΟΝ.ΥΠΞΚΟΥΣ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ.ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝ.ΥΠΞΚΟΥΣ-ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΤΟ ΟΤΙ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥ ΔΕΝ ΣΑΣ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΜΘ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟ, ΑΠΛΩΣ ΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΗ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟΙ.ΑΦΗΣΤΕ ΠΟΥ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΜΕ ΕΣΑΣ ΑΛΛΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΕΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ ΕΝΑ ΕΜΘ 45ΧΡΟΝΩΝ ΣΤΗ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΥΠΞΚΟ 30 ΧΡΟΝΩΝ ΑΥΔΜ.ΒΕΒΑΙΑ ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΟΚ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΧΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΟΝ, ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ.ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΘ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝ.ΥΠΞΚΟΥΣ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Το kranosgr ένα ελεύθερο ακομμάτιστο ιστολόγιο, έχει ως σκοπό την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, για θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής.
Δεν υιοθετούμε τις απόψεις των συγγραφέων άρθρων και σχολίων καθώς και των ιστολογίων που προέρχονται οι αναρτήσεις. Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των αναγνωστών.
Ελεύθερα μπορείτε να στείλετε προς ανάρτηση και τη δική σας άποψη.
Σε περίπτωση που υπάρξει ανάρτηση, της οποίας είστε κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων, ή που θίγεστε από αυτή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας για την απαραίτητη διόρθωση. Εάν έχει συμβεί κάτι από τα παραπάνω δεν θα έχει γίνει εσκεμμένα.
Οι αναγνώστες που δημοσιεύουν σχόλια, παρακαλούνται όπως είναι ευπρεπείς στους σχολιασμούς τους, αποφεύγοντας ύβρεις και ατεκμηρίωτα στοιχεία.
Σχόλια μη ευπρεπή θα διαγράφονται από τους διαχειριστές.
Εαν υπάρξει καθυστέρηση στην εμφάνιση των σχολίων αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είμαστε συνεχώς στον Η/Υ παρά μόνο κάποιες ώρες την ημέρα

kranosgr@gmail.com

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.